Koło Naukowe Cywilistów IUSTUS

Cele i zadania KNC:

 • pogłębianie wiedzy i zainteresowań z zakresu prawa cywilnego i prawa rodzinnego
   
 • integracja środowiska akademickiego
   
 • wspieranie rozwoju samodzielnej pracy naukowej studentów
   
 • publikowanie prac (artykułów, referatów) poruszających problematykę prawa cywilnego lub rodzinnego
  w Studenckich Zeszytach Naukowych wydawanych przez WSPiA
   
 • organizowanie konferencji naukowych, seminariów, paneli dyskusyjnych
   
 • organizowanie spotkań z przedstawicielami zawodów prawniczych, którzy mogliby podzielić się swoją wiedzą praktyczną
  i doświadczeniem zawodowym
   
 • współpraca z kołami naukowymi z innych ośrodków akademickich zajmujących się pokrewną tematyką
   
 • uczestnictwo w studenckich konferencjach naukowych