Koło naukowe Pro Securitas to oferta dla aktywnych studentów zainteresowanych praktycznymi aspektami bezpieczeństwa wewnętrznego

Celem działalności koła jest rozwijanie zainteresowań naukowych i stwarzanie członkom koła warunków do pogłębiania wiedzy nt. szeroko rozumianego bezpieczeństwa wewnętrznego. Organizujemy debaty tematyczne,  spotkania z praktykami (m.in. policjantami, strażnikami granicznymi, strażnikami miejskimi, funkcjonariuszami służb specjalnych, pracownikami agencji detektywistycznych i sektora ochrony osób i mienia) oraz wyjazdy studyjne m.in. udział w czynnościach sprawdzających granicę polsko-ukraińską,  udział w patrolach policyjnych/patrolach straży miejskich i wiele innych ciekawych wydarzeń.

Umiejętności i informacje pozyskane podczas spotkań koła nie tylko są przydatne na egzaminach z przedmiotów kierunkowych w WSPiA, ale z pewnością uzupełniają zasób wiedzy studentów, którzy swoją przyszłość chcieliby związać z sektorem bezpieczeństwa wewnętrznego.