Dokumenty KNPG

 

Poniżej publikujemy Statut KNPG oraz inne oficjalne dokumenty związane z działalnością Koła.  

 

Statut KNPG

przyjęty Uchwałą nr 3 Walnego Zgromadzenia Członków KNPG z dnia 10 października 2016 r.

Deklaracja członkowska

wersja z dnia 1 grudnia 2012  r.