Opiekunowie Koła

 

 

Opiekunowie Koła Naukowego Prawa i Bezpieczeństwa Lotniczego:

mgr Marek Kachaniak

mgr Paweł Szarama