Cele i zadania Koła "LEX" :

 

  • Poszerzanie zakresu wiedzy i zainteresowań związanych z prawem karnym;
  • Popularyzacja wiedzy związanej z prawem karnym wśród studentów  Uczelni a także poza Uczelnią;
  • Organizowanie spotkań o charakterze naukowym i warsztatowym, w tym organizowanie pracy naukowej w sekcjach tematycznych, rozwijających zainteresowania członków Koła;
  • Integracja środowiska studenckiego;
  • Organizowanie wyjazdów na konferencje naukowe i spotkania z interesującymi ludźmi;
  • Rozwijanie innych form aktywności dydaktycznej, naukowo-badawczej i wychowawczej studentów;
  • Współpraca  z innymi kołami naukowymi i organizacjami;