CONFERENCE ROOM

 

Założenia projektu:

otwarte konferencje i dyskusje panelowe w tematyce związanej z działalnością Koła. 

Wydarzenia realizowane w ramach projektu można śledzić w aktualnościach