EDU LEX

 

Założenia projektu:

współpraca z uczniami szkół ponadgimnazjalnch dotycząca wybranych zagadnień prawa gospodarczego (prezentacje, dyskusje, konkursy). 

Wydarzenia realizowane w ramach projektu można śledzić w aktualnościach