STARTUP INSPIRATIONS

 

Założenia projektu:

promocja przedsiębiorczości; obserwajcja doświadczeń osób, które rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej.

Wydarzeniarealizowane w ramach projektu można śledzić w aktualnościach