Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Bazy danych

Lex
Zawiera pełen zestaw tekstów aktów prawnych z Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego, orzecznictwo sądowe, orzecznictwo pozasądowe, (czyli orzecznictwo administracji), piśmiennictwo prawnicze i pisma urzędowe niepublikowane oraz z Internetu, teksty aktów prawa miejscowego (z wojewódzkich dzienników urzędowych), glosy wraz z tekstami (pozyskiwane z czasopism prawniczych), bibliografię Lex, bibliografię PAN, bazę adresową instytucji. Baza jest udostępniana w sieci uczelnianej. KLIKNIJ TUTAJ
 
Polska Bibliografia Prawnicza
Polska Bibliografia Prawnicza obejmuje polską literaturę naukową z dziedziny prawa i nauk pokrewnych, a także wybrane publikacje z zakresu dydaktyki i popularyzacji prawa. Rejestrowane są glosy, sprawozdania, wywiady, recenzje (w tym również recenzje prac zagranicznych publikowane w polskich czasopismach). PBP zawiera dane bibliograficzne za lata 1965-2017 i jest aktualizowana co dwa tygodnie. Trwają prace nad wprowadzeniem do elektronicznej wersji PBP archiwalnych roczników z lat 1944-1969. Obecnie PBP zawiera blisko 270.000 rekordów i jest jedną z największych bibliografii dziedzinowych w Polsce. Przeszukiwanie bazy może być prowadzone według każdego znaczącego elementu z opisu bibliograficznego i deskryptorowego opisu treści np. : tytułu, autora, sygnatury glosy. Jest możliwe zawężanie wyników wyszukiwania do dokumentów określonego typu np. : glosy, sprawozdań, artykułów, opracowań, przeszukiwanie bazy według klasyfikacji rzeczowej. Ze strukturą bazy można zapoznać się przeglądając w Internecie wersję „demo”, zawierającą publikacje z 1995 roku. Baza jest udostępniana w sieci uczelnianej. KLIKNIJ TUTAJ
 
Elsevier
Czasopisma elektroniczne Elsevier są udostępniane od roku 2010 w ramach krajowej licencji akademickiej.
Czasopisma są dostępne równolegle na serwerze Science Direct należącym do wydawcy oraz na serwerze Infona w ICM. Oba serwery zapewniają codzienną aktualizację zawartości. Krajowa licencja akademicka obejmuje wszystkie czasopisma z aktualizowanej corocznie  listy Freedom Collection,  obejmującej 1851 tytułów bieżących z rocznikami od 1995 oraz archiwa ponad 420 tytułów niekontynuowanych lub kontynuowanych pod inną nazwą. Ponadto, w ramach polskiej licencji akademickiej zostaje utrzymany dostęp do czterech czasopism, które zostały usunięte z listy Freedom Collection w roku 2013 (The Lancet, The Lancet Infectious Diseases, The Lancet Neurology oraz The Lancet Oncology), patrz - informacja wydawcy.
 W czerwcu 2015 licencja krajowa Elsevier została rozszerzona o 1. pakiet książek zawierający 838 książek (głównie monografii) z roku 2013 oraz 803 wolumenów serii książkowych  lub serii poradnikowych (handbooks) z lat 2011-2015. W styczniu 2016 licencja została rozszerzona o 2. pakiet książek obejmujący 874 książek (głównie monografii) z roku 2014, także z prawem krajowym archiwizacji i bezterminowym dostępem.
 
Program publikowania otwartego Elsevier:  https://wbn.icm.edu.pl/licencje/#elsevier_oa
 
Ebsco
Bazy danych wydawnictwa EBSCO Publishing są udostępniane od roku 2010 w ramach krajowej licencji akademickiej. Licencja od 2011 r. obejmuje pakiet podstawowy 14 baz, w tym 7 baz pełnotekstowych zawierających czasopisma naukowe różnych wydawców, książki, gazety i inne publikacje, koncentrujących się przede wszystkim na prawie karnym, cywilnym, administracyjnym, międzynarodowym, przestępczości zorganizowanej, prawie pracy, prawnych aspektach zarządzania zasobami ludzkimi i etyce prawniczej. Poza czasopismami „typowo prawniczymi” są też czasopisma dotyczące ekonomii, psychologii, socjologii i polityki: Academic Search Complete, Business Source Complete, Health Source: Nursing/Academic Edition, Health Source – Consumer Edition, Master File Premier, Newspaper Source, Regional Business News oraz 7 baz bibliograficznych (abstraktowych): Agricola, ERIC, GreenFILE, Library Information Science & Technology Abstracts (LISTA), MEDLINE, European Views of the Americas, Teacher Reference Center.Bazy dostępne są na serwerze wydawnictwa.
 
Nature i Science
Czasopisma elektroniczne Nature i Science są udostępniane od roku 2010 w ramach krajowych licencji akademickich. Czasopismo Nature jest udostępniane z serwera wydawcy Nature Publishing Group. Licencja krajowa Nature pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i roczników archiwalnych od roku 2010 i roczniki te będą archiwizowane na serwerze krajowym. 
Czasopismo Science jest udostępniane z serwera wydawcy American Association for the Advancement of Science. Licencja krajowa Science pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i archiwów od 1997 r. bez krajowej archiwizacji. Ponadto na serwerze dostępne jest czasopismo open-access Science Advances.
 
Scopus
Baza Scopus jest udostępniana w ramach krajowej licencji akademickiej od roku 2012, obecnie w ramach umowy zawartej pomiędzy ICM i wydawcą na lata 2016-2018. Scopus jest interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Obejmuje ponad 21 000 recenzowanych czasopism (z których ponad 3800 to czasopisma typu Open Access), ponad 360 publikacji handlowych, 90 000 książek, 520 serii książkowych, 83 000 sprawozdań konferencyjnych. Baza zawiera ponad 57 milionów rekordów bibliograficznych (stan w 2015 r.), z których ok. 25 milionów posiada cytowania sięgające roku 1996, 25 milionów rekordów patentowych, oraz indeksuje naukowe strony www. Ponad połowa czasopism w bazie Scopus pochodzi spoza USA. Baza Scopus podaje także indeks Hirscha, który liczony jest w oparciu o publikacje od 1970 roku. Scopus jest udostępniany na serwerze producenta na zasadzie subskrypcji bez prawa archiwizacji.
SciVal - dodatek do bazy Scopus. Narzędzie do analizy danych zawartych w bazie Scopus, które umożliwia wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w świecie nauki. Każdy użytkownik, który chce skorzystać z narzędzia, musi posiadać osobiste konto do serwisów Elsevier. Może to być konto założone wcześniej na serwerach Science Direct lub Scopus. Konto takie można także założyć na serwerze SciVal wybierając w menu opcję “Register Now”.  
 
Springer
Czasopisma oraz książki elektroniczne Springer są udostępniane od roku 2010 w ramach krajowej licencji akademickiej. Czasopisma i książki Springer są dostępne równolegle na platformie Wydawcy SpringerLink oraz na platformie Infona w ICM z codzienną automatyczną aktualizacją czasopism.Licencja Springer obejmuje 2235 czasopisma bieżące oraz 392 czasopisma archiwalne, patrz katalog 2020. W przypadku ok. 1000 czasopism w ramach licencji krajowej są dostępne głębokie archiwa sprzed 1997 roku (archiwum zakupione w 2010 r.).Katalog 2020 zawiera także osobny arkusz z listą 534 czasopism Open Access oraz arkusz “inne” z czasopismami poza licencją, w tym niedostępne tytuły nieanglojęzyczne, Adis, Palgrave oraz nowe tytuły Springera dostępne testowo. 
W ramach licencji krajowej Springer dostępne są także e-książki na zasadzie licencji wieczystej. Zakupiony dotychczas zbiór obejmuje wszystkie książki anglojęzyczne Springera począwszy od pierwszych wydań w XIX w. do 2019 r. włącznie, z wyjątkiem rocznika 2016 oraz kolekcji Intelligent Technologies and Robotics Robotics 2019. Zakupiony zbiór obejmuje także książki z imprintem Palgrave Macmillan wydane po 2016 r., kiedy wydawnictwo to zostało włączone do Springera. Springer ma na swoim serwerze także książki Palgrave Macmillan ze starszych roczników (tzw. Palgrave Legacy), ale nie są one objęte licencją krajową. Zakupiony dotychczas zbiór anglojęzyczny liczy ponad 137 tysięcy tomów, patrz katalogi: 1888-1989, 1990-1999, 2000-2004, 2005-2009, 2010-2014, 2015-2019 (uwaga: ostatni katalog zawiera niezakupione jeszcze zasoby z rocznika 2016 oraz z kolekcji Intelligent Technologies and Robotics Robotics 2019 zaznaczone żółtym kolorem). Katalogi w różnych zakresach oraz formatach można wynegenerować samemu na stronie wydawcy (należy wybrać “Collections with reference works”, “English” i wszystkie kolekcje tematyczne, a na końcu listy kolekcji tematycznych wejść do sekcji “Legacy”, gdzie należy pozostawić tylko początkowe 4 kolekcje i wyłączyć wszystkie kolekcje “Palgrave”). Ponadto wieczysta licencja krajowa obejmuje (na zasadzie dodatku do zakupionych archiwów anglojęzycznych) zbiór archiwalnych książek niemieckojęzycznych 1815-2004. 
 
 
Platforma Web of Knowledge
Pakiet baz danych produkowanych przez firmę Thomson Reuters jest udostępniany od roku 2010 w ramach krajowej licencji akademickiej. Obejmuje bazy abstraktowo – bibliometryczne, tzw. indeksy cytowań, do których należą Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Sciences Citation Index (SSCI), Art. & Humanities Citation Index (AHCI) i Conference Proceedings Citation Index (CPCI) oraz pochodne bazy bibliometryczne, takie jak Journal Citation Reports (JCR) oraz Essential Science Indicators (ESI). Indeksy cytowań zawierają abstrakty, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska), która obejmuje ponad 16.000 czasopism indeksowanych na bieżąco, w tym dla SCIE – ponad 13.000 czasopism od 1900 roku z nauk ścisłych, dla SSCI – ponad 3.6000 czasopism od 1900 roku z nauk społecznych oraz dla AHCI – ponad 1.800 czasopism od 1975 roku z nauk humanistycznych dla CPCI – w samym tylko 2008 roku zostały zindeksowane materiały z ponad 14.000 konferencji. Indeksy cytowań SCIE, SSCI i AHCI są określane wspólnie jako pakiet Web of Science (WoS).
Komplet baz objętych licencją jest udostępniany na platformie Web of Science na serwerze wydawcy. Bazy SCIE, SSCI, A&HCI, CPCI, JCR, BCI, CCR i IC są obecnie dostępne na serwerze jako składniki pakietu WoS Core Colletion, Bazy SCIE, SSCI oraz AHCI są także archiwizowane i udostępniane na serwerze w ICM. W ICM zgromadzone są roczniki począwszy od 1996. 
 
Wiley
Czasopisma Wiley są udostępniane od roku 2012 w ramach krajowej licencji akademickiej. Od maja 2016 licencja obejmuje także niektóre książki. Czasopisma Wiley są dostępne na serwerze wydawcy Wiley Online Library. Licencja krajowa obejmuje wszystkie 1405 czasopism z kolekcji "Full Collection 2016" z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych wraz z archiwami od 1997 roku. 
W maju 2016 licencja krajowa Wiley została rozszerzona o 2450 książek elektronicznych wydanych w latach 2009 i 2015 – patrz katalog. Elektroniczne wersje książek dostępne w ramach licencji krajowej do nieograniczonego użytku dla instytucji określane są przez Wileya terminem "o-book" w odróżnieniu od wersji "e-book" sprzedawanych do jednorazowego pobrania dla indywidualnych klientów. Książki z licencji krajowej Wiley są dostępne na serwerze wydawcy oraz będą archiwizowane na serwerze krajowym i udostępniane bezterminowo. 
 
Legalis Student
Obejmuje bazę aktów prawnych w postaci pełnych tekstów z zachowaniem wszystkich wersji czasowych, które można w prosty, intuicyjny sposób porównać; sądów polskich i europejskich m.in. : Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, Sądów Apelacyjnych, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości UE; Bibliografię prawniczą obejmującą wszystkie pozycje od 1978 r. aktualizowaną co kwartał; interpretacje podatkowe..
Niezbędne informacje są dostępne na stronie www.student.legalis.pl/oferta. Aby uzyskać dostęp do Systemu, wystarczy wejść na podstronę „Zdobądź kod”,  wysłać maila na podany adres ze wzmianką o Legalis Student, a po otrzymaniu kodu zarejestrować się, również na stronie www.student.legalis.pl/rejestracja. Tak uzyskany dostęp ważny jest przez 5 lat od daty rejestracji.
 
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
CNBOP jest wydawcą kwartalnika „Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza,”jest on dostępny na stronie internetowej : www.cnbop.pl – zakładka Wydawnictwa.
 
Darmowy dostęp do systemu nauki prawa – 
informacja dla studentów prawa i aplikantów
Pierwszy w Polsce tak obszerny system do nauki prawa. Większość studentów prawa, a w szczególności kandydatów na aplikantów zdążyła już poznać ten innowacyjny system e-learningowy. Właściciele sPrawnika postanowili wyjść naprzeciw oczekiwaniom i możliwościom finansowym młodych prawników. Aby rozpocząć naukę, wystarczy dokonać rejestracji na stronie : www.student.sprawnik.pl
 
 
ArsLege
ArsLege to ponad 80 000 pytań testowych przygotowujących do 17 egzaminów zawodowych. Dostępny pod  adresem : www.arslege.pl
 
Academica – Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych
Jest to serwis udostępniający bezpłatnie ponad 1 mln publikacji w wersji elektronicznej. Cyfrowe zasoby systemu Academica, tworzone przez Bibliotekę Narodową w Warszawie, będą powiększane systematycznie o kolejne dokumenty. W systemie Academica czytelnicy odnajdą publikacje nowe, jak również starsze, które nie podlegają już ochronie prawa autorskiego. Duża część zasobów systemu Academica to publikacje chronione prawem autorskim, które legalnie i bezpłatnie dostępne są dla czytelników korzystających z systemu.
 
Academica rejestruje, m.in. książki dawne i współczesne, gazety i czasopisma, zeszyty naukowe uczelni wyższych, recenzje, artykuły, pocztówki, fotografie, rękopisy, mapy i atlasy. Wśród dokumentów odnaleźć można najnowsze wydania podręczników akademickich, monografii i skryptów, numery fachowych czasopism specjalistycznych, a także teksty źródłowe, literaturę piękną oraz zbiory specjalne. Tematyka zgromadzonych w bazie wydawnictw jest bardzo różnorodna. Użytkownicy mogą skorzystać z publikacji poświęconych historii, zarządzaniu, psychologii, naukom technicznym, ekonomii, prawu, medycynie, literaturze i wielu innym dziedzinom.
Academica rejestruje publikacje w różnych językach: polskim, angielskim, jidysz, niemieckim, francuskim, rosyjskim, łacińskim, ukraińskim, włoskim, czeskim, litewskim, słowackim, hiszpańskim i wielu innych.
 
Dostęp do systemu Academica możliwy jest wyłącznie na wydzielonym terminalu w Czytelni.
Z systemu Academica korzystać mogą użytkownicy zarejestrowani w tym systemie. Bezpłatnej rejestracji czytelników dokonuje bibliotekarz w Czytelni.
Rejestracja użytkownika w systemie Academica  wiąże się ze złożeniem w Czytelni podpisanego oświadczenia.- do pobrania - tutaj
Po złożeniu oświadczenia i zarejestrowaniu użytkownika w systemie, czytelnik otrzymuje indywidualne dane dostępowe do systemu. Przy ich pomocy może logować się do systemu Academica na wydzielonym terminalu w Czytelni, a także dokonywać na domowym komputerze rezerwacji wybranych publikacji w systemie, (rezerwacja to zgłoszenie przez użytkownika chęci otrzymania dostępu do konkretnych publikacji, w wybrane godziny, we wskazane dni na terminalu bibliotecznym).
Publikacja naukowa chroniona prawem autorskim może być udostępniona użytkownikowi, jeżeli nie jest w tym czasie udostępniona lub zarezerwowana przez innego czytelnika. W momencie zakończenia korzystania z publikacji naukowej na terminalu, staje się ona dostępna dla pozostałych użytkowników.
Rezerwacji publikacji możne dokonywać czytelnik lub bibliotekarz poprzez formularz rezerwacyjny dostępny na stronie academica.edu.pl na wybrane terminy, na najbliższe 14 dni. Zarezerwować można maksymalnie 10 publikacji na 3 dowolnie wybrane dni, w godzinach pracy biblioteki. Jednocześnie korzystać można z 5. publikacji.
Szczegółowe zasady korzystania z systemu dostępne są w Regulaminie użytkownika Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica - do pobrania - tutaj.
 
Uwaga: Przeglądanie katalogu publikacji dostępnych w systemie Academica, wyświetlanie opisów bibliograficznych dokumentów, sprawdzanie dostępności materiałów oraz czytanie tekstów publikacji, które nie podlegają już ochronie prawnej, dostępne jest na dowolnym komputerze podłączonym do Internetu, bez konieczności rejestracji, pod adresem academica.edu.pl
 
w.bibliotece.pl
Portal w.bibliotece.pl jest ogólnodostępnym serwisem skierowanym do wszystkich użytkowników Internetu, zainteresowanych wymianą informacji na temat książek, regionaliów i zbiorów multimedialnych, gromadzonych w bibliotekach i zasobach prywatnych, tj. książek, płyt, filmów, audiobooków, e-booków itp.
 
Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN)
Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN) to program zakupu i udostępniania światowych zasobów wiedzy w postaci elektronicznych czasopism, książek i baz danych dla polskich instytucji akademickich i naukowych.. 
Obecnie WBN umożliwia dostęp do pełnych kolekcji czasopism kilkunastu najważniejszych światowych wydawnictw naukowych, zawierających łącznie ponad 8 tysięcy tytułów bieżących, z czego ok. 5 tysięcy dostępne jest w ramach licencji krajowych Elsevier, Springer i Wiley z prawem archiwizacji. W ramach tych trzech licencji zakupiono także na stałe ok. 21 tysięcy książek wydanych w latach 2004-2015 oraz archiwa ponad 10 tysięcy tomów serii książkowych wydanych przez Springera. Na zasadzie licencji krajowych dostępne są także bazy abstraktowo-bibliometryczne Web of Science i Scopus. Ponadto z programu WBN dofinansowywane są okresowe licencje konsorcyjne na dostęp do chemicznych i ekonomicznych baz danych oraz platform agregujących czasopisma lub książki naukowe pochodzące od różnych wydawców.
e-książki w WBN - przeglądarka dziedzinowa, która docelowo będzie obejmować wszystkie książki dostępne w ramach licencji krajowych Elsevier, Springer i Wiley.
 
CEJSH
CEJSH jest elektroniczną, ogólnie dostępną (open access) bazą danych publikującą angielskie streszczenia artykułów, rozpraw oraz pozycji przeglądowych, które ukazują się, głównie w językach narodowych, w czasopismach poświęconych naukom społecznym i humanistycznym, wydawanych w Republice Czeskiej, na Węgrzech, w Polsce, Słowacji, a także w Bośni i Hercegowinie, Estonii, Łotwie, Litwie, Serbii, Słowenii i Ukrainie.
 
Dostępne na stonie internetowej czasopisma :
Przedsiębiorczość i Zarządzanie : www.piz.san.edu.pl 
Ekonomia i Zarządzanie: www.eiz.groupivg.com
Zarządzanie i Finanse: www.wzr.ug.edu.pl
 
 
 
 

Multimedia

Prev Next
  • Wirtualne informatory
  • Wirtualny spacer
  • Podkasty

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier