Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Stypendium dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2021/2022

 
Stypendium dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2021/2022
 
Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, niezależnie od osiąganych przez jego rodzinę dochodów, z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej:
- orzeczeniem o niepełnosprawności,
- orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
- orzeczeniem o zaliczeniu do grupy inwalidów,
- orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, albo o niezdolności do samodzielnej egzystaencji, albo o częściowej niezdolności do pracy.
 
Studenci ubiegający się o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych składają obowiązkowo WNIOSEK.
Termin składania wniosków o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych - od 13 września do 15 października 2021 r.
Wnioski można również składać po terminie.
 
 
Wnioskodawca składa wniosek wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez właściwy organ.
 
Jeżeli ważność orzeczenia upłynie w danym miesiącu, student traci prawo do stypendium dla osób niepełnosprawnych od następnego miesiąca.
 
Jeżeli student uzyska nowe orzeczenie o niepełnosprawności w trakcie roku akademickiego, nabywa prawo do stypendium dla osób niepełnosprawnych od miesiąca, w którym złoży wniosek wraz z  nowym orzeczeniem o niepełnosprawności.
Jeżeli student uzyska ponownie orzeczenie o niepełnosprawności w trakcie trwania roku akademickiego, będące kontynuacją poprzedniego orzeczenia, nabywa prawo do stypendium dla osób niepełnosprawnych od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia. 
 
W sytuacji, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać stypendium dla niepełnosprawnych tylko na jednym, kolejnym, kierunku studiów, jednak nie dlużej niz przez okres 6 lat.
 
Uwaga!
Stypendium przekazywane jest w formie bezgotówkowej na wskazane we wniosku konto bankowe. Studenci, którzy podali już wcześniej numer rachunku, nie podają go ponownie.

Multimedia

Prev Next
  • Wirtualne informatory
  • Wirtualny spacer
  • Podkasty

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier