Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

System Kształcenia Praktycznego

W 2018 r. WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa wprowadziła nowatorski System Kształcenia Praktycznego którego celem jest zapewnienie wysokiego poziomu jakości kształcenia studentów, obejmującego poszerzenie i weryfikację teoretycznej wiedzy studenta, pozwalającej na zdobycie umiejętności praktycznych i wykształcenie kompetencji społecznych, poprzez zapewnienie im możliwości korzystania z form indywidualnego rozwoju praktycznego wyprofilowanych pod kątem przyszłych zawodów.

Każdy student ma możliwość realizacji indywidualnego programu kształcenia praktycznego. Kończąc studia student otrzymuje Dyplom Kształcenia Praktycznego. Zawarte są w nim informacje na temat form kształcenia praktycznego. Dyplom ten będzie bardzo dobrym uzupełnieniem CV.

 

Kształcenie praktyczne jest realizowane w  ramach pięciu ścieżek:


 ▶ ścieżka pierwsza – pracownie praktyczne i praktyki zawodowe – pracownie praktyczne są jedną z form dydaktycznych realizujących określone przedmioty. Odbywają się one w ramach tzw. Praktycznego Poniedziałku i prowadzą je praktycy wywodzący się z instytucji i podmiotów gospodarczych przyjmujących na praktykę zawodową. Są to jednostki, których profil jest związany ze studiowanym kierunkiem oraz wybraną przez studenta specjalnością. W ramach pracowni praktycznych każdy student ma powierzone zadanie dydaktyczne, które rozwiązuje w  trakcie praktyk zawodowych, przez co poznaje specyfikę jednostki realizującej praktykę zawodową przez pryzmat konkretnego zagadnienia. To powoduje, że praktyka nabiera realnego wymiaru, a zajęcia dydaktyczne z poszczególnych przedmiotów praktycznego charakteru;

▶ ścieżka druga – elementy praktyczne zajęć dydaktycznych – kształcenie praktyczne zakłada dwa rodzaje zajęć, tj.: zajęcia teoretyczne (wykłady/konwersatoria i ćwiczenia) oraz zajęcia praktyczne (warsztaty i pracownie praktyczne);

▶ ścieżka trzecia – seminaria dyplomowe i gromadzenie materiału empirycznego – służą zebraniu przez studentów materiału empirycznego pomocnego w przygotowaniu prac licencjackich i magisterskich;

▶ ścieżka czwarta – staże zawodowe – aktywnym studentom Uczelnia stara się umożliwić odbywanie staży;

▶ ścieżka piąta – dodatkowe formy działalności naukowej, kulturalnej i społecznej.

Systemem Kształcenia Praktycznego są objęci studenci wszystkich kierunków studiów.

 

Dzięki tak bogatemu doświadczeniu w prowadzeniu

systemu praktyk zawodowych i szkolenia praktycznego nawet podczas pandemii COVID 19, kiedy nie było

możliwości fizycznego odbywania praktyki zawodowej

w instytucjach – umożliwiliśmy naszym studentom innowacyjną formę wirtualnej praktyki zawodowej.

 

Multimedia

Prev Next
  • Wirtualne informatory
  • Wirtualny spacer
  • Podkasty

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier