Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Zamówienia przez Internet

Ceny i formularz zamówienia pozycji wydawniczych. W celu złożenia zamówienia prosimy skorzystać z poniższego formularza.
Zamówienie:

Twoje zamówienia

Ilość produktów: 0
Kwota zamówienia: 0 zł

Wykaz pozycji wydawniczych

znajdź pozycję wydawniczą
Nr
VAT Cena brutto Ilość
Monografie
M 12 Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. 35 zł 5% 36.75 zł
M 14 Podstawy zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego. 35 zł 5% 36.75 zł
M 11 Podatki państwowe w Polsce w latach 1944-1950. 20 zł 5% 21 zł
M 15 Pierwsza Konstytucja dla Ukrainy Hetmana Filipa Orlika z 1710 r. 18 zł 5% 18.9 zł
M 18 Ogólne i szczegółowe nauki administracyjne. 25 zł 5% 26.25 zł
M 5 Udział organów władzy wykonawczej w procesie stanowienia ustaw. 20 zł 5% 21 zł
M 7 Finanse przedsiębiorców. 20 zł 5% 21 zł
M 4 Samorząd terytorialny. 23 zł 5% 24.15 zł
M 27 Prakseologiczne aspekty zarządzania kryzysowego, red. K.Jaremczuk 40 zł 5% 42 zł
M 1 Istota i gwarancje wolnych wyborów. 20 zł 5% 21 zł
M 21 Administarcja powiatowa w systemie terenowej administracji publicznej 45 zł 5% 47.25 zł
OFE 10 Studencka Konferencja Naukowa : czerwiec 2011 19.05 zł 5% 20 zł
M 10 Kultura prawna Tybetu na tle kultur prawnych buddyzmu, konfucjanizmu i hinduizmu. 35 zł 5% 36.75 zł
M 13 Oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania w celu prywatyzacji. 35 zł 5% 36.75 zł
M 17 Wstrzymanie wykonania rozstrzygnięć wydanych w postępowaniu administracyjnym. 40 zł 5% 42 zł
M 2 Wpływ polityki gospodarczej na spożycie art. konsumpcyjnych w gospodarstwach domowych. 24 zł 5% 25.2 zł
M 6 Teoretyczne źródła etyki biznesu. 15 zł 5% 15.75 zł
M 8 Rola organów samorządu terytorialnego w procesie budżetowym. 30 zł 5% 31.5 zł
M 9 Granice działalności gospodarczej pomiotów komunalnych. 28 zł 5% 29.4 zł
M 26 Tajemnica przysposobienia i jej ochrona w prawie cywilnym 45 zł 5% 47.25 zł
M 25 Stan nadzwyczajny jako instytucja polskiego prawa konstytucyjnego 40 zł 5% 42 zł
M 24 Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z zabezpieczenia społecznego 45 zł 5% 47.25 zł
M 20 Ochrona osób pozbawionych wolności podczas konfliktów zbrojnych w swietle prawa międzynarodowego 40 zł 5% 42 zł
M 16 Instytucja czynnego żalu w prawie karnym w aspekcie prawnoporównawczym 30 zł 5% 31.5 zł
M 19 Stwierdzenie ważności wyborów parlamentarnych i prezydenckich w polskim prawie konstytucyjnym 30 zł 5% 31.5 zł
Oferta specjalna
OFE 12 Bezpieczeństwo wewnętrzne : teoria i praktyka, red.R.Sawuła 28.57 zł 5% 30 zł
OFE 1 Aktualne problemy administracji i prawa administracyjnego. 35 zł 5% 36.75 zł
OFE 9 Studencka Konferencja Naukowa czerwiec 2012 17.14 zł 5% 18 zł
OFE 2 Administracja publiczna u progu XXI wieku" - Prace Dedykowane prof. zw. dr hab. Janowi Szreniawskiemu z okazji Jubileuszu 45-lec. 65 zł 5% 68.25 zł
OFE 4 O potrzebie zmian Konstytucji Polski i Ukrainy. 40 zł 5% 42 zł
OFE 8 Studia z prawa administracyjnego i nauki administracji 80 zł 5% 84 zł
OFE 7 Problemy prawa wyborczego Polski i Ukrainy 20 zł 5% 21 zł
OFE 5 Studia z prawa konstytucyjnego : księga jubileuszowa dedykowana Prof.zw.dr.hab.Wiesławowi Skrzydle. 40 zł 5% 42 zł
OFE 3 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi. 45 zł 5% 47.25 zł
OFE 6 Instytucje procesu administracyjnego i sądowoadministracyjnego : Księga jubileuszowa dedykowana Prof.nazdw.dr hab.Ludwikowi Żukowskiemu 50 zł 5% 52.5 zł
OFE 11 Współpraca międzynarodowa w zakresie zarządzania kryzysowego. Teoria i praktyka: materiały pokonferencyjne 28.57 zł 5% 30 zł
Podręczniki
103 Prawo konstytucyjne RP (instytucje wybrane), wyd. VIII.poszerzone i uaktualnione 45 zł 5% 47.25 zł
125 Prawo konstytucyjne, wyd.11 50 zł 5% 52.5 zł
54 Administracja w systemie ustrojowym Polski X-XX w. 30 zł 5% 31.5 zł
96 Prawo cywilne. Podstawy części ogólnej, wyd. III 35 zł 5% 36.75 zł
58 Nauka administracji. Wstęp do teorii administracji. 24 zł 5% 25.2 zł
74 Prawo wykroczeń. 31.2 zł 5% 32.76 zł
76 Zarządzanie. Wybrane zagadnienia. 26.4 zł 5% 27.72 zł
90 Prawo konstytucyjne RP, (instytucje wybrane), wydanie szóste poszerzone i uaktualnione. 54 zł 5% 56.7 zł
91 Prawo cywilne. Podstawy części ogólnej, wyd. II 38.4 zł 5% 40.32 zł
92 Zarys prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wyd. IV zm. 48 zł 5% 50.4 zł
94 Prawo cywilne. Podstawy prawa rzeczowego i prawa zobowiązań.wyd 2 46 zł 5% 48.3 zł
97 Nauka administracji. 25 zł 5% 26.25 zł
14 Materiały do nauki wstępu do prawoznawstwa. 12 zł 5% 12.6 zł
42 Marketing. 42 zł 5% 44.1 zł
43 Menedżeryzm. Wybrane zagadnienia. 18 zł 5% 18.9 zł
45 Prawo papierów wartościowych. 45.6 zł 5% 47.88 zł
46 Informatyka dla ekonomistów. 26.4 zł 5% 27.72 zł
50 Rachunkowość i finanse. 24 zł 5% 25.2 zł
53 Podstawy socjologii i psychologii społecznej. 33.6 zł 5% 35.28 zł
55 Wstęp do prawoznawstwa. 24 zł 5% 25.2 zł
57 Podstawowe zagadnienia tworzenia i stosowania prawa. 19.2 zł 5% 20.16 zł
60 Demokratyczne państwo prawne, wyd. II 26.4 zł 5% 27.72 zł
63 Elementy prawa. Zarys wykładu dla studiujących kierunki ekonomiczne. 42.7 zł 5% 44.84 zł
67 Mikroekonomia. 36 zł 5% 37.8 zł
68 Administracja rządowa i samorządowa w Europie w dobie nowożytnej. 24 zł 5% 25.2 zł
69 Zarys postępowania cywilnego. 66 zł 5% 69.3 zł
70 Nowe prawo ochrony środowiska. 30 zł 5% 31.5 zł
77 Ekonomia. 42 zł 5% 44.1 zł
78 Informatyka w administracji i zarządzaniu. 26.4 zł 5% 27.72 zł
88 Prawo własności przemysłowej w zarysie, wyd. II 21.6 zł 5% 22.68 zł
89 Prawo cywilne. Podstawy prawa rzeczowego i prawa zobowiązań. 55.2 zł 5% 57.96 zł
98 Zarys prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wyd. V zm. 40 zł 5% 42 zł
99 Prawo cywilne. Podstawy prawa rzeczowego i prawa zobowiązań.wyd 3 50 zł 5% 52.5 zł
65 Prawo o nieruchomościach. 24 zł 5% 25.2 zł
93 Prawo własności przemysłowej, wyd.III, zm. 18 zł 5% 18.9 zł
95 Prawo konstytucyjne RP (instytucje wybrane), wyd. VII.poszerzone i uaktualnione 45 zł 5% 47.25 zł
102 Postępowanie administracyjne, wyd.2 poprawione i uzupełnione 40 zł 5% 42 zł
104 Prawo cywilne : podstawy części ogólnej 40 zł 5% 42 zł
101 Prawo pracy i prawo urzędnicze 45 zł 5% 47.25 zł
106 Prawo konstytucyjne RP (instytucje wybrane) 48 zł 5% 50.4 zł
105 Wybrane zagadnienia pozakodeksowego prawa karnego 35 zł 5% 36.75 zł
114 Postępowanie administracyjne, wyd.3 40 zł 5% 42 zł
108 Prawo pracy i prawo urzędnicze 48 zł 5% 50.4 zł
115 Prawo konstytucyjne, wyd.10 50 zł 5% 52.5 zł
116 Prawo pracy i prawo urzędnicze 60 zł 5% 63 zł
117 Prawo cywilne : podstawy prawa rzeczowego i prawa zobowiązań 60 zł 5% 63 zł
127 Prawo pracy i prawo urzędnicze 60 zł 5% 63 zł
123 Prawo cywilne : podstawy części ogólnej 42.86 zł 5% 45 zł
122 Repetytorium z prawa gospodarczego 28.57 zł 5% 30 zł
128 Prawo cywilne : podstawy części ogólnej 42.86 zł 5% 45 zł
130 Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 60 zł 5% 63 zł
131 Prawo cywilne : podstawy prawa rzeczowego 55 zł 5% 57.75 zł
Raporty z badań empirycznych
RAP 1 Prawne i społeczne aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego. 15 zł 5% 15.75 zł
RAP 3 Rynek pracy w Rzeszowie i w powiecie rzeszowskim. 15 zł 5% 15.75 zł
RAP 2 Przedsiębiorczość w procesie funkcjonowania samorządu terytorialnego. 10 zł 5% 10.5 zł
Repetytoria
RE 7 Repetytorium z publicznego prawa gospodarczego 25 zł 5% 26.25 zł
RE 9 Repetytorium z prawa gospodarczego 38 zł 5% 39.9 zł
RE 3 Repetytorium z nauki o administracji. 18 zł 5% 18.9 zł
RE 6 Repetytorium z publicznego prawa gospodarczego, 22 zł 5% 23.1 zł
RE 4 Repetytorium z prawa gospodarczego. 20 zł 5% 21 zł
RE 4 Repetytorium z prawa gospodarczego 24 zł 5% 25.2 zł
RE 8 Repetytorium z prawa gospodarczego 33.33 zł 5% 35 zł
Zeszyty naukowe
ZN 8 Prawne i społeczne aspekty rozwoju samorządności terytorialnej w Polsce i na Ukrainie. 25 zł 5% 26.25 zł
ZN 1 Reformy administracji publicznej. 25 zł 5% 26.25 zł
ZN 14 Reformy prawa wyborczego w Polsce i na Ukrainie. 27 zł 5% 28.35 zł
ZN 11 Stosunki polsko-ukraińskie w zmieniających się uwarunkowaniach europejskich. 28 zł 5% 29.4 zł
ZN 9 Prawno-organizacyjne i ekonomiczno-finansowe uwarunkowania rozwoju infrastruktury gospodarczej w Polsce i na Ukrainie. 25 zł 5% 26.25 zł
ZN 7 Prawo-administracja-gospodarka w procesie transformacji ustrojowej RP. 65 zł 5% 68.25 zł
ZN 5 Przedsiębiorstwo w procesie transformacji. 70 zł 5% 73.5 zł
ZN 4 Nowe prawo o szkolnictwie wyższym. 15 zł 5% 15.75 zł
ZN 13 Polska-Ukraina-Słowacja, Studia z zakresu prawa, administracji i gospodarki. 25 zł 5% 26.25 zł
ZN 12 Problemy stosowania Konstytucji Ukrainy i Polski. 20 zł 5% 21 zł
Czasopisma
1(1)/2011 Rzeszowskie Studia Prawnicze 60 zł 5% 63 zł
2 2012 Rzeszowskie Studia Prawnicze 70 zł 5% 73.5 zł

Multimedia

Prev Next
  • Wirtualne informatory
  • Wirtualny spacer
  • Podkasty

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier