Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Kadra naukowo - dydaktyczna

Chlubą Uczelni jest kadra naukowo-dydaktyczna, która zapewni Ci wysoki poziom kształcenia.

Kadrę tę stanowią głównie pracownicy WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, a także im.in: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu w BIałymstoku oraz praktycy: sędziowie Naczelnego i Wojewódzkiego Sądu Adminstracyjnego, Sądu Apelacyjnego, Prokuratury Apelacyjnej oraz sądów i prokuratur okręgowych i rejonowych, pracownicy, m.in.: Krajowej Administracji Skarbowej - Izby Administracji Skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych, pracownicy banków, urzędów administracji rządowej oraz samorządowej, funkcjonariusze i pracownicy instytucji i służb bezpieczeństwa wewnętrznego, m.in.: Policji, ABW, CBA, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej.

W związku z coraz szerszą ofertą dydaktyczną obejmującą nowe kierunki studiów i specjalności liczba nauczycieli akademickich ciągle wzrasta. Obecnie zatrudniamy ponad 200 profesorów, doktorów, asystentów, wykładowców i lektorów. Ponad 80% naszej kadry naukowo-dydaktycznej to pracownicy zatrudnieni na tzw. pierwszym etacie, traktujący zatrudnienie w naszej Uczelni jako podstawowe miejsce pracy.

Wśród pracowników naukowo-dydaktycznych prowadzących zajęcia w WSPiA są m.in.:

 • prof. Jerzy Posłuszny (prawo administracyjne, prawo finansowe),
 • prof. Andrzej Zoll (prawo karne),
 • prof. Zbigniew Ćwiąkalski (prawo karne),
 • prof. Jan Szreniawski (prawo administracyjne),
 • prof. Bożena Wieczorska (prawo administracyjne, prawo gospodarcze),
 • prof. Andrzej Witkowski (historia administracji, historia państwa i prawa),
 • prof. Zbigniew Czarnik (prawo administracyjne, postępowanie administracyjne),
 • prof. Robert Sawuła (prawo administracyjne, postępowanie administracyjne),
 • prof. Antoni Dral (prawo pracy i ubezpieczeń społecznych),
 • prof. Krzysztof Eckhardt (prawo konstytucyjne),
 • prof. Zdzisław Gawlik (prawo cywilne),
 • prof. Kazimierz Lankosz (prawo międzynarodowe),
 • prof. Kazimierz Jaremczuk (zarządzanie),
 • prof. Jerzy Kitowski (ekonomia, analiza ekonomiczno-finansowa),
 • prof. Jan Świtka (prawo karne, kryminologia),
 • prof. Petro Steciuk (prawo konstytucyjne porównawcze),
 • prof. Wiesław Czyżowicz (prawo celne i stosunki międzynarodowe),
 • prof. Andrzej Grabowski (logika prawnicza, retoryka, erystyka),
 • prof. Piotr Witkowski (prawo celne),
 • prof. Leszek Leszczyński (teoria i filozofia prawa),
 • prof. Fryderyk Zoll (prawo cywilne),
 • prof. Maciej Muliński (postępowanie cywilne),
 • prof. Andrzej Kisielewicz (prawo pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawo własności intelektualnej),
 • prof. Janusz Raglewski (prawo karne, prawo o wykroczeniach),
 • prof. Andrzej Sakowicz (postępowanie karne),
 • ks. prof. Marek Story (antyczne korzenie współczesnego prawa, komparatystyka prawnicza, symulacje procesowe, łacińska terminologia prawnicza, prawo wyznaniowe i kanoniczne),
 • prof. Grzegorz Wolak (prawo cywilne),
 • dr hab. Tomasz Białowąs (zarządzenie transportem i logistyką),
 • dr hab. Andrzej Zapałowski (nauki wojskowe),
 • dr Małgorzata Babula (prawo konstytucyjne, prawa człowieka),
 • dr Robert Bałdys (prawo karne, bezpieczeństwo wewnętrzne, kryminologia),
 • dr Mariusz Baran (prawo ochrony środowiska),
 • dr Patryk Bender (prawo cywilne, prawo spadkowe),
 • dr Małgorzata Chackiewicz (prawo celne),
 • dr Agata Furgała (kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne),
 • dr Małgorzata Gajda-Durlik (prawo administracyjne, postępowanie administracyjne),
 • dr Leszek Gajos (socjologia),
 • dr Agnieszka Gałakan-Halicka (prawo cywilne),
 • dr Wojciech Głód (zarządzanie),
 • dr Krzysztof Heliniak (prawo samorządowe),
 • dr Joanna Herda-Jarecka (prawo celne),
 • dr Hubert Kawalec (socjologia, Public Relations, marketing),
 • dr Maciej Kobak (prawo administracyjne, postępowanie administracyjne),
 • dr Bartosz Kowalski (cyberbezpieczeństwo),
 • dr Tatiana Kożak-Siara (rachunkowość),
 • dr Mirosław Kurek (ekonomia, ekonomika przemysłu),
 • dr Paweł Łuczkowski (nauki wojskowe, zarządzanie kryzysowe),
 • dr Marcin Marszałek (publiczne prawo gospodarcze),
 • dr Przemysław Niemczuk (prawo administracyjne, bezpieczeństwo wewnętrzne),
 • dr Hubert Obora (zarządzanie),
 • dr Grażyna Pelewicz (finanse publiczne i prawo finansowe, prawo podatkowe),
 • dr Marta Pietras-Eichberger (prawo międzynarodowe publiczne, prawo UE),
 • dr Rafał Polak (politologia, medioznawstwo),
 • dr Ryszard Pukała (ekonomia, rachunkowość),
 • dr Joanna Raglewska (prawo karne wykonawcze),
 • dr Ewa Rzeszutko-Wójcik (psychologia),
 • dr Małgorzata Skawińska (prawo handlowe),
 • dr Bożena Sowa (ekonomia, rachunkowość),
 • dr Bartosz Stelmach (postępowanie cywilne, prawo handlowe),
 • dr Grzegorz Szynal (prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych),
 • dr Katarzyna Tkaczyk-Rymanowska (prawo karne),
 • dr Ewa Wierzbicka (prawo gospodarcze),
 • dr Lech Żukowski (rozwój kompetencji społecznych i osobistych, komunikacja interpersonalna),
 • mgr Danuta Bałanda,
 • mgr Teresa Kubas-Hul (projekty UE, pozyskiwanie środków zewnętrznych),
 • mgr Rafał Witkowski.

Multimedia

Prev Next
 • Wirtualne informatory
 • Wirtualny spacer
 • Podkasty

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier