Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

O bibliotece

Duże znaczenie władze WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej przywiązują do rozwoju Biblioteki, poprzez powiększanie i ciągłą aktualizację księgozbioru. Jest to jedna z priorytetowych sfer działalności Uczelni. Ze zbiorów Biblioteki korzystać mogą nie tylko pracownicy naukowo-dydaktyczni, ale przede wszystkim studenci, słuchacze Seminarium Doktoranckiego oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – uczestnicy Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa.

 

Księgozbiór

Biblioteka Uczelniana WSPiA Rzeszowskiej Szkoły  Wyższej została powołana do życia w 1995 roku i odgrywa ważną rolę w działalności naukowo-badawczej oraz w procesie dydaktycznym. Oferuje swoim Czytelnikom księgozbiór z różnych dziedzin wiedzy, dostosowany do profilu naukowego Uczelni i kierunków kształcenia. Gromadzona jest literatura  dotycząca prawa, administracji, ekonomii i zarządzania, bezpieczeństwa wewnętrznego, kryminalistyki i kryminologii oraz ich nauk pomocniczych, historii, w tym historii politycznej, gospodarczej, społecznej, historii państwa i prawa, psychologii, w tym psychologii sądowej i penitencjarnej, socjologii, filozofii, lingwistyki oraz informatyki, w tym informatyki kryminalnej.

 
Księgozbiór WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej liczy ponad 59 tys. woluminów, w postaci druków zwartych i ciągłych, zarówno w języku polskim, jak i obcym. Biblioteka gromadzi również zbiory specjalne w tym: kasety magnetofonowe, kasety video, płyty CD. Od 2016 r. sukcesywnie rozbudowywany jest księgozbiór obcojęzyczny, m.in. poprzez zakup publikacji z zakresu kryminalistyki, kryminologii, toksykologii i biologii sądowej, genetyki, a także z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, prawa Unii Europejskiej, międzynarodowego i europejskiego prawa karnego, komparatystyki prawniczej, prawa konstytucyjnego oraz historii państwa i prawa. W ten sposób WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa jako jedna z nielicznych Uczelni w Polsce dysponuje najnowszą literaturą obcojęzyczną ważną w procesie profesjonalnego kształcenia przyszłych prawników, specjalistów w zakresie administracji państwowej i zarządzenia oraz ekspertów od spraw bezpieczeństwa. Dostęp do tej literatury umożliwia również przygotowywanie publikacji naukowych i rozpraw doktorskich. 
 
Z każdego komputera w Bibliotece podłączonego do Uczelnianej Sieci Komputerowej zapewniony jest dostęp do czasopism elektronicznych i baz danych, m.in. do systemu LEX, zapewniającego najszerszy dostęp do aktów prawnych, piśmiennictwa i orzecznictwa. 
 
W Bibliotece Czytelnicy mają możliwość korzystania z Internetu zarówno na przeznaczonych do tego stanowiskach komputerowych, jak i bezprzewodowo na własnych urządzeniach.
 
Biblioteka Uczelniana organizuje wystawy tematyczne i prezentacje publikacji w nawiązaniu do rocznic historycznych i wydarzeń politycznych z historii Polski. Jest współorganizatorem wydarzeń cyklicznych, m.in. wykładów otwartych, podczas których prezentowany jest księgozbiór oraz zbiory specjalne. 
 
W ramach wymiany międzybibliotecznej i dwustronnych umów Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami naukowymi oraz wydawnictwami i księgarniami. Dzięki temu Czytelnik zapewniony ma pełny dostęp do poszukiwanego piśmiennictwa.
 

Multimedia

Prev Next
  • Wirtualne informatory
  • Wirtualny spacer
  • Podkasty

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier