Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Stypendium rektora na rok akademicki 2021/2022

 
Stypendium rektora na rok akademicki 2021/2022
 
O stypendium rektora może ubiegać się student, który w roku akademickim 2020/2021 uzyskał:
 • wyróżniające wyniki w nauce (średnia arytmetyczna z wszystkich ocen nie może być niższa niż 4,00),
 • lub osiągnięcia naukowe,
 • lub osiągnięcia artystyczne,
 • lub osiągnięcia sportowe.

Aby obliczyć średnią arytmetyczną należy dodać do siebie WSZYSTKIE oceny z egzaminów i zaliczeń (równiez oceny niedostateczne) uzyskane w roku 2020/2021 i sumę tę podzielić przez LICZBĘ OCEN. "Zal" nie jest oceną.

Stypendium rektora może otrzymać student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

 • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
 • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Studenci ubiegający się o przyznanie stypendium rektora składają obowiązkowo WNIOSEK.

Termin składania wniosków o stypendium rektora dla studentów - od 25 października do 15 listopada 2021 r.
Termin składania wniosków o stypendium rektora dla kandydatów - od 25 października do 20 listopada 2021 r.
 
WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ OSOBIŚCIE, PRZEZ INNE OSOBY LUB LISTOWNIE NA ADRES UCZELNI Z DOPISKIEM "STYPENDIA"
 
 
Wraz z wnioskiem o stypendium rektora WNIOSKODAWCA składa OBOWIĄZKOWO:
 
1. W przypadku uzyskania wyróżniających wyników w nauce:
 • student WSPIA uzupełnia wniosek w części III A, 
 • absolwent innej uczelni – uzupełnia wniosek w części III A i składa zaświadczenie potwierdzające arytmetyczną średnią z wszystkich ocen otrzymanych za rok akademicki 2020/2021.

2. W przypadku uzyskania osiągnięć naukowych - student uzupełnia wniosek w części III B oraz składa dokumenty poświadczające dane osiągnięcia:

 • projekty badawcze – kserokopia opracowania wyników badań prowadzonych w zespole badawczym,
 • publikacje naukowe – kserokopia pierwszej strony publikacji, strony tytułowej wydawnictwa wraz z numerem ISBN, strona tytułowa czasopisma wraz z numerem ISSN, spis treści oraz kserokopia artykułu,
 • udział w konferencjach naukowych krajowych lub zagranicznych – kserokopia pierwszej strony programu konferencji i strony, na której wymienione jest wystąpienie studenta, kserokopia materiałów pokonferencyjnych,
 • nagrody w konkursach/olimpiadach – dokument potwierdzający udział w konkursie/olimpiadzie, zawierający informację o zasięgu konkursu/olimpiady i uzyskanym miejscu.

3. W przypadku uzyskania osiągnięć sportowych - student uzupełnia wniosek w części III C oraz składa dokumenty poświadczające dane osiągnięcia:

 • dokument potwierdzający udział w określonych zawodach sportowych, zawierający informację o zasięgu zawodów (międzynarodowy/krajowy) i uzyskanym miejscu.

4. W przypadku uzyskania osiągnięć artystycznych - student uzupełnia wniosek w części III D oraz składa dokumenty poświadczające dane osiągnięcia:

 • dokument potwierdzający udział w konkursie/wystawie zawierający informację o zasięgu konkursu/wystawy (międzynarodowy/krajowy) i uzyskanym miejscu (w dziedzinie sztuk fotograficznych, plastycznych, literacko-poetyckich, teatralnych, recytatorskich i muzyczno-tanecznych).

5. W przypadku uzyskania osiągnięć dotyczących tegorocznych maturzystów (laureatów olimpiady międzynarodowej albo laureatów lub finalistów olimpiady stopnia centralnego, medalistów co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie) - student uzupełnia wniosek w części III E  oraz składa dokumenty poświadczające dane osiągnięcia.

Student może ubiegać się o stypendium rektora z tytułu kilku różnych osiągnięć jednocześnie. Stypendium przyznawane jest na cały rok akademicki.
 
Szczegółowe zasady i procedury przyznawania stypendium rektora w roku akademickim 2021/2022 znajdują się w załączniku nr 3.
 
Uwaga!
Stypendium przekazywane jest w formie bezgotówkowej na wskazane we wniosku konto bankowe. Studenci, którzy podali już wcześniej numer rachunku, nie podają go ponownie.
 

Multimedia

Prev Next
 • Wirtualne informatory
 • Wirtualny spacer
 • Podkasty

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier