Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Informacje ogólne

W WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej funkcjonują dwa systemy stypendialne. Oprócz stypendiów z budżetu państwa, studenci WSPiA są nagradzani stypendiami z budżetu uczelni m.in. za: wybitne osiągnięcia w nauce, działalność społeczną na rzecz uczelni, osiągnięcia sportowe.

 

Uczelnia otrzymuje dotacje z budżetu państwa na:

 • stypendium rektora,
 • stypendium socjalne - dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych - dla studentów posiadających orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
 • zapomogi - dla studentów, którzy z przyczyn losowych znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. 

Student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, jeżeli zamieszkuje w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca zamieszkania (tj. z miejscowości położonych poza Rzeszowem) do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

Wszystkie formy pomocy materialnej przyznawane są na wniosek studenta.

Student może ubiegać się również o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce oraz za wybitne osiągnięcia sportowe.

Środki dotacji przeznaczone na stypendia rektora przyznawane w liczbie nie większej niż 10 % liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w uczelni.

 

W ROKU 2020 WSPiA OTRZYMAŁA NA POMOC MATERIALNĄ DLA STUDENTÓW KWOTĘ 6 769 200 zł.

SYSTEMEM STYPENDIALNYM OBJĘTA JEST WIĘKSZOŚĆ STUDENTÓW WSPiA.

 

WSPiA premiuje także studentów, nagradzając ich następującymi stypendiami z budżetu uczelni:

 • stypendium naukowym – za wyróżniające wyniki w nauce, czynny udział w konferencjach naukowych, sympozjach, w których student reprezentował uczelnię oraz za publikacje w czasopismach naukowych, działalność w kołach naukowych i inne formy aktywności naukowej;
 • stypendium za wyróżniającą się aktywną i nieodpłatną działalność społeczną na rzecz uczelni - głównie dla starostów grup studenckich, a także za działalność w Radzie Uczelnianej Samorządu Studenckiego, w klubie AZS, innych organizacjach i przedsięwzięciach organizowanych w uczelni, na rzecz uczelni, publikacje w czasopismach studenckich;
 • stypendium za aktywną, wyróżniającą się działalność na rzecz społeczności akademickiej;
 • stypendium sportowym – za wyróżniające wyniki sportowe.

O stypendia mogą ubiegać się zarówno studenci studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

Dzięki takiej pomocy materialnej studenci mają możliwość pokrycia opłat za studia, mieszkanie uczelniane oraz obiady abonamentowe.

 

Multimedia

Prev Next
 • Wirtualne informatory
 • Wirtualny spacer
 • Podkasty

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier