Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij
prof. dr hab. Jerzy Posłuszny, Rektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej
prof. dr hab. Jerzy Posłuszny, Rektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły...

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
– Uczelnia, którą warto wybrać!

Witaj.

Bardzo nam miło, że zainteresowałeś się ofertą edukacyjną naszej Uczelni. Aby przekonać Cię do tego, że warto wybrać studia właśnie w naszej Uczelnię, prezentujemy rozmowę z prof. Jerzym Posłusznym, Rektorem WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

Przeczytaj i przekonaj się sam, że naprawdę warto studiować w WSPiA.

– Panie Rektorze tegoroczny informator oddajemy w ręce maturzystów w roku wyjątkowym dla WSPiA, bo w roku obchodów 25-lecia istnienia Uczelni. Czy ćwierć wieku działalności to dobra rekomendacja dla przyszłych studentów?

Na początku zwrócę uwagę na to, że WSPiA jest najstarszą uczelnią niepubliczną na Podkarpaciu! Od 2020 roku obchodzimy piękny Jubileusz. Z dumą mogę oznajmić, że kształcimy studentów już od 25 lat! Dzięki temu możemy pochwalić się ogromnym doświadczeniem oraz dorobkiem naukowym i dydaktycznym. Przez ćwierć wieku, powierzając swoją przyszłość, zaufało nam ponad 40 tysięcy studentów – obecnych absolwentów. To zaufanie oraz ich kariery zawodowe stanowią dobrą rekomendację dla tegorocznych maturzystów i naszych przyszłych studentów.

– Dlaczego według Pana wybierając uczelnię i kierunek studiów, kandydaci powinni zainteresować się właśnie WSPiA Rzeszowską Szkołą Wyższą?

– Powodów, dla których warto rozpocząć studia w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej, jest wiele. Postaram się wybrać cztery, moim zdaniem, najważniejsze, pokazujące zarówno wysoki poziom, jak i nowoczesność naszej Uczelni.
Powód pierwszy – to nowatorski „System Kształcenia Studentów” (SKS), podnoszący jakość i efektywność nauczania. Istotą SKS jest sukcesywne zdobywanie punktów odzwierciedlających nabywaną systematycznie wiedzę, umiejętności i kwalifikacje, w tym organizacyjne. W taki sposób student zalicza kolejne przedmioty, semestry i lata studiów. System realizowany jest w ramach programu edukacyjnego „Nowoczesna Uczelnia” i składa się z czterech segmentów:

1. EDR – EDUKATOR, czyli dostępny on-line asystent studenta. Jest to nowoczesna pomoc dydaktyczna ułatwiająca studiowanie i zdobywanie wiedzy. Przed każdymi zajęciami studenci otrzymują m.in. streszczenie omawianego tematu oraz materiały dydaktyczne do nauki. „EDUKATOR” zawiera również repetytorium z pytaniami  i odpowiedziami wymaganymi do zaliczenia przedmiotu.

2. SBS – STEP BY STEP (zupełnie nowy sposób zaliczania przedmiotów). W miejsce tradycyjnych egzaminów wprowadzamy zupełnie nowy sposób zaliczania przedmiotów. Nasi studenci nie muszą już uczestniczyć w tradycyjnej sesji. W zamian za to mogą systematycznie, przez cały semestr, zaliczać tematy omawiane na wykładach, ćwiczeniach i warsztatach. W ten sposób zbierają punkty potrzebne do zaliczenia przedmiotu. Zaliczanie odbywa się w stworzonej na potrzeby SBS „Sali Tortur”. W WSPiA zróżnicowaliśmy także formę zaliczenia danego przedmiotu w zależności od jego wagi i znaczenia dla danego kierunku studiów. SBS jest jedną z form sprawdzania wiedzy. Za jego pomocą zaliczne są najobszerniejsze przedmioty. Wiedzę studenta sprawdzamy także za pomocą egzaminów ustnych, rozmówek profesorskich i zaliczenia praktycznego.

3. MIX EDUKACYJNY – jest to alternatywna wobec zajęć dydaktycznych forma zdobywania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji. W WSPiA umożliwiliśmy studentom zdobywanie punktów również za inne formy aktywności, takie jak: działalność w kołach naukowych, udział w: studenckich seminariach i konferencjach naukowych, debatach studenckich, projektach badawczych, symulowanych rozprawach sądowych, rozpoznawaniu spraw w Klinice Prawa i Klinice Przedsiębiorczości oraz za działalność organizacyjną. Dzięki punktom z MIXA student może podnieść swoją ocenę z danego przedmiotu nawet o 1 stopień!

4. DKP – DROGA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO – to pięć ścieżek umożliwiających studentom zdobywanie kwalifikacji i umiejętności praktycznych. Cztery z nich to: praktyki zawodowe i pracownie praktyczne, elementy praktyczne zajęć dydaktycznych, seminaria dyplomowe i gromadzenie materiału praktycznego oraz staże zawodowe. Piąta ścieżka może być autorskim pomysłem studenta. W WSPiA odchodzimy także od tradycyjnych form dydaktycznych – ograniczamy liczbę wykładów i wprowadzamy bardziej praktyczne zajęcia. Studenci uczestniczą w grach decyzyjnych, zabawach logicznych, rozwiązują kazusy i case-study oraz w Klinikach Dydaktycznych, podczas których prowadzą zajęcia dla swoich koleżanek i kolegów dyskutując i ucząc innych.

Powód drugi –  to znakomita własna kadra naukowa. Tworzą ją wybitni specjaliści reprezentujący różne dziedziny nauk. Wśród wykładowców jest także wielu doskonałych praktyków, m.in.: sędziów, prokuratorów, adwokatów, policjantów i przedstawicieli biznesu.

Powód trzeci –  to nasza baza dydaktyczna, czyli utworzony w centrum Rzeszowa kampus stwarzający doskonałe warunki do studiowania. Oprócz wielu sal dydaktycznych, działa w nim jedyne w regionie akademickie Podkarpackie Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej z nowoczesnym symulatorem „Wirtualnej Sceny Zbrodni”. W kampusie WSPiA student znajdzie także m.in.: klub studencki „Zemsta Docenta”, ogrody wypoczynkowe, restaurację „W ogrodach” oraz w pełni wyposażoną siłownię. Do dyspozycji studentów jest pełnowymiarowa hala sportowa z widownią oraz nowoczesna strzelnica elektroniczna. Jesteśmy jedyną uczelnią w Polsce prowadzącą nietypowy akademik – tworzą go 40 mieszkania uczelniane, w których może mieszkać 217 osób.

Powód czwarty – to koncepcja kształcenia zakładająca uniwersalne i wszechstronne wykształcenie, które daje większe szanse na rynku pracy. Chcemy wyposażyć naszych absolwentów w kwalifikacje, z jednej strony na tyle ogólne i elastyczne, z drugiej zaś na tyle profesjonalne i rzetelne, aby byli oni w stanie spełnić różne oczekiwania pracodawców w wielu dziedzinach. Dzięki temu będą oni potrafili zdobywać nowe umiejętności. Dlatego też w WSPiA stworzyliśmy System Edukacji Dodatkowej umożliwiający zdobycie dodatkowych, specjalistycznych kwalifikacji. Jego elementem jest BED (Bon Edukacji Dodatkowej). W ramach BED każdy student WSPiA otrzymuje bezpłatny bon o wartości 120 punktów, którymi może pokryć udział w dodatkowych zajęciach zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Może także „opłacić” nim jeden semestr Studiów Podyplomowych w WSPiA.

– W opinii wielu osób kierunki, które od lat prowadzi WSPiA, tj. „administracja”, „bezpieczeństwo wewnętrzne” oraz „prawo” są najlepsze na Podkarpaciu. Tą samą drogą podąża najnowszy kierunek, czyli „zarządzanie”, który Uczelnia posiada w swojej ofercie od pięciu lat. Zatem czym wyróżniają się kierunki studiów prowadzone przez WSPiA?

– Najlepszym potwierdzeniem jakości naszych kierunków jest opublikowana przez Ministerstwo Nauki  i Szkolnictwa Wyższego informacja o tym, że blisko 96 proc. absolwentów studiów II stopnia w WSPiA znajduje pracę po studiach. W przypadku jednolitych studiów magisterskich jest to ponad 97 proc. Są to jedne z najlepszych wyników wśród dużych uczelni z Podkarpacia. Nasze kierunki bardzo dobrze wypadają także w ogólnopolskich rankingach, zajmując czołowe miejsca wśród podobnych kierunków studiów.

– Dlaczego tak się dzieje w przypadku „administracji”? – Kierunek „administracja” w WSPiA jest to jeden z najlepszych takich kierunków w kraju, biorąc pod uwagę także uniwersytety. Powiem nieskromnie, że taka jest opinia w różnych środowiskach akademickich w Polsce.
 Zatrudniamy wielu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, a przecież osoba będąca jednocześnie sędzią i profesorem, to najlepsza gwarancja jakości kształcenia. Niezaprzeczalnym potwierdzeniem tej jakości jest nasza, licząca ćwierć wieku tradycja i doświadczenie w prowadzeniu studiów na kierunku „administracja”. Nikt na Podkarpaciu nie może wykazać się takim samym dorobkiem naukowym i dydaktycznym.

– A jak jest w przypadku „bezpieczeństwa wewnętrznego”?

– Proszę zwrócić uwagę, że obecnie panuje moda na tworzenie kierunku „bezpieczeństwo”, ale to my mamy największe w regionie, 25-letnie, doświadczenie w prowadzeniu studiów z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego. Również jako pierwsi na Podkarpaciu uruchomiliśmy studia drugiego stopnia na tym kierunku. Z naszych badań losów absolwentów wynika także, że wiele osób po ukończeniu tego kierunku w naszej Uczelni znalazło pracę w Wojsku, Policji, Straży Granicznej czy innych służbach mundurowych. Jest to najlepsza rekomendacja dla tego kierunku studiów.

– A dlaczego „prawo”?

– Najważniejszym argumentem jest to, że WSPiA to pierwsza na Podkarpaciu Uczelnia, która dziesięć lat temu otrzymała uprawnienia do doktoryzowania na kierunku „prawo”. Dodam, że jesteśmy także jedną z nielicznych uczelni niepublicznych w Polsce, która posiada takie uprawnienia. Mamy bardzo silną kadrę prawników – naukowców, sędziów, adwokatów, radców prawnych i prokuratorów. Potwierdzeniem pozycji są też wysokie wyniki absolwentów WSPiA podczas egzaminów na wybrane aplikacje.

– Jest jeszcze jeden kierunek studiów prowadzony przez WSPiA od niedawna, czyli „zarządzanie”. Jak jest w tym przypadku?

– „Zarządzanie” podąża za wymienionymi wyżej kierunkami. Od początku, tworząc specjalności i zatrudniając kadrę naukową, robimy to tak, aby jak najszybciej znalazło się ono w ścisłej czołówce. Studia na tym kierunku
 w WSPiA kształcą przyszłe profesjonalne kadry zarządzające nowoczesnymi przedsiębiorstwami i innymi instytucjami.

– Bardzo dziękuję Panu Rektorowi za rozmowę.

                                                                        

Przemysław Pawlak, Redaktor Naczelny Gazety studentów WSPiA – „eSeMeS”

 

 

Multimedia

Prev Next
  • Wirtualne informatory
  • Wirtualny spacer
  • Podkasty

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier