Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Przedmioty na studiach I stopnia

Przykładowe przedmioty podstawowe - wspólne dla wszystkich specjalności m.in.:

1 semestr:

 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
 • Mechanizmy gospodarki rynkowej
 • Doktryny społeczno - prawne 
 • Korzystanie z baz danych
 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Język obcy
 • Technologie informacyjne
 • Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Szkolenie biblioteczne

2 semestr:

 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne w UE
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
 • Wstęp do nauki o bezpieczeństwie
 • System bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce - wprowadzenie
 • System bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce - (cz. I zagadnienia ustrojowe)
 • System bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce - (cz. II koncepcja funkcjonala)
 • Prawo konstytucyjne
 • Prawa człowieka a bezpieczeństwo państwa
 • Język obcy
 • Wyszkolenie specjalne
 • Technologie informacyjne

3 semestr:

 • Zarządzanie kryzysowe - (cz.I) organizacja i zasady
 • Podstawy kryminologii i kryminalistyki
 • Prawo karne materialne - wprowadzenie
 • Prawo karne materialne - (cz.I) nauka o przestępstwie i nauka o karze
 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne w UE
 • Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej
 • Prawo administracyjne - wprowadzenie
 • Prawo administracyjne - (cz.I) prawo ustrojowe
 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Wyszkolenie specjalne
 • Język obcy
 • Technologie informacyjne

4 semestr:

 • Prawo karne materialne - (cz. II) część szczególna 
 • Prawo administracyjne - (cz.II) prawo materialne
 • Zarządzanie kryzysowe - (cz.II) procedury
 • Bezpieczeństwo informatyczne i cyberprzestępczość 
 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Wyszkolenie specjalne
 • Seminarium dyplomowe
 • Technologie informacyjne

5 semestr:

 • Postępowanie karne
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów
 • Postępowanie administracyjne
 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Seminarium dyplomowe
 • Sprawność fizyczna

6 semestr:

 • Sprawy osobowe i etyka zawodowa funkcjonariuszy
 • Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie
 • Patologie społeczne
 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Seminarium dyplomowe
 • Sprawność fizyczna
 • Aktualne wymogi zatrudnienia w profesjach związanych z bezpieczeństwem
 • Pracownia kryminalistyczna

 

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY NA SPECJALNOŚCIACH:

SPECJALNOŚĆ CYBERBEZPIECZEŃSTWO

 • Postęp teleinformatyczny i perspektywy rozwoju technologii komputerowych
 • Zagrożenia bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • Formy przestępczości komputerowej i inne patologie w cyberprzestrzeni
 • Prawo w gospodarce elektronicznej
 • Prawo internetowe i telekomunikacyjne
 • Techniczne środki bezpieczeństwa informatycznego
 • Informatyka śledcza
 • Technologie komputerowe w zarządzaniu organizacją
 • System bezpieczeństwa informatycznego Polski
 • Bezpieczeństwo informatyczne w Unii Europejskiej
 • Współpraca międzynarodowa w zwalczaniu zagrożeń teleinformatycznych
 • Bezpieczeństwo informatyczne w zarządzaniu kryzysowym
 • Kryminologia - część szczególna
 • Pozakodeksowe prawo karne
 • Bezpieczeństwo ekonomicze państwa
 • Prawo o wykroczeniach

 

SPECJALNOŚĆ SŁUŻBY OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

 • Prawa i obowiązki funkcjonariuszy służb mundurowych
 • Czynności policyjne
 • Służby specjalne w systemie państwa polskiego
 • Aktualne wymog zatrudnienia do służb mundurowych
 • Kryminologia - część szczegółowa
 • Pozakodekstowe prawo karne
 • Środki przymusu bezpośredniego 
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
 • Symulator zadaniowy pracownika ochrony osób i mienia
 • Taktyki wykonywania zadań ochrony osób i mienia
 • Prawo policyjne
 • Bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni
 • Czynności procesowe
 • Taktyki i techniki operacyjne
 • Prawo o wykroczeniach

 

SPECJALNOŚĆ KRYMINALISTYKA I KRYMINOLOGIA

 • Wstęp do kryminalistyki i kryminologii
 • Działy identyfikacji kryminalistycznej
 • Źródła przestępczości
 • Daktyloskopia i inne metody identyfikacji człowieka
 • Socjologia kryminalistyczna
 • Fenomenologia kryminalna
 • Ślady kryminalistyczne
 • Mechanoskopia
 • Prawo dowodowe
 • Oględziny miejsca zdarzenia
 • Kryminologia - cześć szczegółowa 
 • Pozakodeksowe prawo karne
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
 • Kynologia sądowa
 • Dokumentacja kryminalistyczna
 • Prawo o wykroczeniach

 

SPECJALNOŚĆ PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ

 • Formy przestępczości zorganizowanej
 • Instytucje do walki z przestępczością zorganizowaną
 • Kryminologia - część szczegółowa
 • Pozakodeksowe prawo karne
 • Środki prawne wykrywania przestępczości zorganizowanej
 • Wywiad kryminalny w Polsce i na świecie
 • Przestępczość transgraniczna
 • Prawo karne wykonawcze
 • Taktyki i techniki operacyjne
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
 • Prawo o wykroczeniach
 • Czynności procesowe
 • Przeciwdziałanie handlowi ludźmi
 • Taktyka prowadzenia przesłuchań
 • Kontrola skarbowa
 • Zjawisko ekstremizmu i radykalizmu w Polsce i na świecie

 

SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

 • Terenowa administracja zarządzania kryzysowego
 • System ratownictwa w Polsce
 • Konstytucyjne aspekty funkcjonowania państwa w stanach nadzwyczajnych
 • Centralne podmioty zarządzania kryzysowego
 • Organizacja pomocy humanitarnej
 • Planowanie cywilne
 • Współpraca międzynarodowa w zarządzaniu kryzysowym
 • Ochrona infrastruktury krytycznej
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • Polityka informacyjna w sytuacji zarządzania kryzysowego
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym
 • Współpraca cywilno - wojskowa w zarządzaniu kryzysowym

Multimedia

Prev Next
 • Wirtualne informatory
 • Wirtualny spacer
 • Podkasty

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier