Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Przedmioty na studiach II stopnia

Przykładowe przedmioty podstawowe - wspólne dla wszystkich specjalności m.in.:

1 semestr

 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Regulacje administracyjno - prawne w swerze bezpieczeństwa
 • Konstytucyjna regulacja systemu bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Ustrój i kompetencje organów i podmiotów w swerze bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

2 semestr

 • Historia administracji bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Strategia walki z korupcją
 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Problemy współcznesnej kryminologii 
 • Zwalczanie przestępczości zorganizowanej
 • Prawo i bezpieczeństwo w lotnictwie
 • Prawo intenetowe
 • Odpowiedzialność osób pełniących funkcje publiczne
 • Seminarium magisterskie

3 semestr

 • Obrona cywilna i obrona terytorialna
 • Przestępczość ekonomiczna w Polsce
 • Zwalczanie terroryzmu
 • Taktyka i techniki śledcze
 • Seminarium magisterskie

4 semestr

 • Cyberbezpieczeństwo
 • Zarządzanie bezpieczeństwem granic UE
 • Stosowanie prawa 
 • Kontrola i audyt w zarządzaniu bezpieczeństwem wewnętrznym
 • Seminarium magisterskie
 • Klinika Bezpieczństwa Wewnętrznego

 

PRZEDMIOTY NA SPECJALNOŚCIACH:

SPECJALNOŚĆ CYBERBEZPIECZEŃSTWO

 • Cyberterroryzm
 • Zagrożenia bezpieczeństwa w dobie postępu teleinformatycznego
 • Ofensywne formy i metody pracy operacyjnej
 • Nowoczesne technologie komputerowe a cyberzagrożenia
 • Polityka i strategie bezpieczeństwa informatycznego w Polsce i w Unii Europejskiej
 • Informatyka śledcza
 • Koncepcje światowego systemu bezpieczeństwa informatycznego
 • Penalizacja cyberprzestępstw

SPECJALNOŚĆ SŁUŻBY OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

 • Zasady zatrudnienia do służb ochrony bezpieczeństwa i porządku
 • Prawnokarne aspekty bezpieczeństwa
 • Ofensywne formy i metody pracy operacyjnej
 • Bezpieczeństwo w sporcie
 • Współdziałanie służb ochrony bezpieczeńtwa publicznego
 • Etyka zawodowa funkcjonariuszy
 • Elementy kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • Laboratorium kryminalistyczne
 • Służby bezpieczeństwa wewnętrznego w wybranych państwach

 

SPECJALNOŚĆ KRYMINALISTYKA I KRYMINOLOGIA

 • Teorie kryminologiczne
 • Badania osób w celach dowodowych
 • Problematyka kryminogenezy
 • Archeologia i antropologia kryminalna
 • Przestępczość transgraniczna
 • Podstawy pracy operacyjnej
 • Bezpieczeństwo w sporcie
 • Wiktymologia kryminalna
 • Nowe techniki kryminalistyczne

 

SPECJALNOŚĆ PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ

 • Instytucje do zwalczania przestępczości zorganizowanej w Polsce i na świecie
 • Przestępczość zorganizowana o wymiarze międzynarodowym
 • Ofensywne formy i metody pracy operacyjnej
 • Prawnokarne aspekty bezpieczeństwa
 • Informatyka śledcza
 • Strzelnica elektroniczna
 • Cyberprzestępczość zorganizowana

 

SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

 • Służby i instytucje publiczne w systemie zarządzania kryzysowego
 • Prawne uwarunkowania sytuacji kryzysowych i stanów nadzwyczajnych
 • Zarządzanie infrastrukturą krytyczną
 • Zatrudnienie w służbach ratowniczych
 • Elementy kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • Synchronizacja działań ratowniczych
 • System działań ratowniczych
 • System powiadomiania ratunkowego 
 • Usuwanie skutków klęsk żywiołowych i katastrof

Multimedia

Prev Next
 • Wirtualne informatory
 • Wirtualny spacer
 • Podkasty

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier