Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

STUDIUM KANCELARYJNO-ARCHIWISTYCZNE– 60 GODZIN

Celem kształcenia w ramach studium jest zdobycie przez osoby chcące w przyszłości pracować na stanowisku archiwisty lub stanowiskach związanych z pracą kancelaryjno – biurową, umiejętności prawidłowego trybu i zasad wykonywania czynności kancelaryjnych (biurowości) oraz archiwizacji dokumentacji, w tym umiejętności tworzenia, gromadzenia, ewidencjonowania, przechowywania, opracowania, zabezpieczenia, brakowania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej na podstawie przepisów polskich i unijnych.

Studium wyposaży słuchacza w wiedzę przydatną w pracy w każdej jednostce organizacyjnej oraz pracę na własny rachunek. Specjalistyczne studium przygotowuje słuchacza do pracy m.in. w: archiwach historycznych; archiwach zakładowych lub składnicach akt istniejących w każdym urzędzie, instytucji, przedsiębiorstwie; bibliotekach i muzeach; instytucjach naukowo-badawczych, zwłaszcza prowadzących działalność w zakresie archiwistyki i nauk historycznych; biurze lub kancelarii na stanowisku menedżera procesu zarządzania dokumentacją i organizatora pracy biurowej; ośrodkach dokumentacyjnych i informacyjnych; wydawnictwach i redakcjach czasopism; prywatnych przedsiębiorstwach świadczących usługi archiwizacyjne (porządkowanie i przechowalnictwo dokumentacji); prowadzeniu na własny rachunek działalności gospodarczej zajmującej się porządkowaniem, brakowaniem dokumentacji w archiwach zakładowych i składnicach akt; prowadzeniu na własny rachunek składnic akt zajmujących się przechowywanie dokumentacji z zreorganizowanych jednostek; prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania.

Dla wykonywania czynności kancelaryjno – archiwistycznych w instytucjach prowadzących zakładowe archiwa lub składnicę akt (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – Dz. U. z 2011 r., Nr 123, poz. 698) wymagane jest przygotowanie do wykonywania pracy na stanowisku bez określania wymogów specjalistycznych kształcenia. W związku z tym uzyskanie certyfikatu ukończenia studium jest podstawą wykazania specjalistycznego przygotowania do wykonywania czynności kancelaryjno-archiwistycznych.

 

RAMOWY PROGRAM STUDIUM

 1. Organizacja pracy biurowej (kancelaryjnej).
 2. Rodzaje dokumentacji współczesnej.
 3. Zasady obiegu dokumentacji biurowej.
 4. System kancelaryjny w zarządzaniu dokumentacją (instrukcja kancelaryjna, jednolity rzeczowy wykaz akt).
 5. Prawo archiwalne.
 6. Organizacja i zasady działania archiwum zakładowego.
 7. Organizacja archiwum zakładowego lub składnicy akt.
 8. Informatyzacja w archiwizacji.

 

 

Multimedia

Prev Next
 • Wirtualne informatory
 • Wirtualny spacer
 • Podkasty

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier