Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Zasady rekrutacji - jednolite studia magisterskie na kierunku "PRAWO"

Przyjmowanie kandydatów na studia stacjonarne na kierunek „PRAWO” odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości.

NOWA MATURA” – przy przyjęciu na studia uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego z dwóch wybranych przez kandydata przedmiotów spośród wszystkich objętych egzaminem maturalnym.
Pod uwagę bierze się ten wynik z egzaminu pisemnego (podstawowego lub rozszerzonego) z każdego z wybranych przez kandydata przedmiotów, który po przeliczeniu pozwoli na uzyskanie najwyższej liczby punktów.

Wyniki procentowe wpisane na świadectwie dojrzałości („nowa matura”) są przeliczane na punkty kwalifikacyjne w proporcji:

 • poziom rozszerzony 1% = 1,5 pkt.
 • poziom podstawowy 1% = 1 pkt;

STARA MATURA” - oceny uzyskane z egzaminu dojrzałości z dwóch wybranych przez kandydata przedmiotów przeliczane są na punkty:

W sześciopunktowej skali ocen: W pięciopunktowej skali ocen:
ocena celująca 100 pkt - -
ocena bardzo dobra 83 pkt ocena bardzo dobra 100 pkt
ocena dobra 65 pkt ocena dobra 65 pkt
ocena dostateczna 48 pkt ocena dostateczna 30 pkt
ocena dopuszcząjąca 30 pkt - -


Przyjmowanie kandydatów na studia niestacjonarne na kierunek „prawo” (jednolite studia magisterskie) odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w ramach ustalonych limitów miejsc.

 

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są:

 1. laureaci centralnych olimpiad III stopnia: „Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym” i „Olimpiady Historycznej”,
 2. finaliści „Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie” organizowanej przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą pod patronatem Ministra Sprawiedliwości,
 3. laureaci Podkarpackiego Konkursu „Wiedzy o Bezpieczeństwie”,
 4. kandydaci z Maturą Międzynarodową.

Przyjęcie kandydatów będących finalistami i laureatami olimpiad oraz Konkursu (o których mowa powyżej) następuje na podstawie przedłożonego oryginału dokumentu wydanego przez organizatorów tych olimpiad i konkursów. Z uprawnienia przyjęcia na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego uczestnicy olimpiad i konkursów korzystają w WSPiA tylko raz, w roku uzyskania świadectwa dojrzałości, niezależnie od roku uzyskania przywileju.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, na studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne mogą być przyjęci także inni kandydaci niewymienieni powyżej.

Decyzje o przyjęciu kandydatów na studia poza postępowaniem kwalifikacyjnym podejmuje Rektor WSPiA.

Gdy liczba kandydatów będzie większa od limitu przyjęć, Rektor może podjąć decyzję o przyjęciu na studia wszystkich kandydatów.


Harmonogram tegorocznych terminów rekrutacji:

 • I tura rekrutacji trwa do 3 sierpnia 2022 r.
 • II tura rekrutacji trwa 28 września 2022 r.

Kandydaci rejestrują się elektronicznie i składają dokumenty on-line w systemie e-rekrutacja. Brakujące dokumenty (np. świadectwo maturalne) można uzupełnić w dowolnym momencie w czasie trwania rekrutacji.

Następnie kandydaci są zobowiązani do złożenia dokumentów w biurze rekrutacji przed upływem terminu rekrutacji na studia tj. przed 3 sierpnia- I tura; 28 września- II tura. 

Kandydat jest przyjmowany na studia w tej turze rekrutacji, w której złożył kompletne dokumenty.

Nie zwlekaj, już dziś zarejestruj się w systemie e-rekrutacji WSPiA!

Multimedia

Prev Next
 • Wirtualne informatory
 • Wirtualny spacer
 • Podkasty

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier