Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Zadania

ZADANIE 1:  Dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na wyposażenie studentów WSPiA studiów stacjonarnych Kierunku Administracja I ST. w praktyczne umiejętności w okresie od 01.03.2018-31.12.2021.

 

Zadanie to obejmuje :

 1. Przygotowanie programu kształcenia na kier. Administracja I STOPNIA uwzględniając adaptację nowych rozwiązań opracowanych we współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym w tym:
 • Powołanie zespołu ds. modyfikacji planów i programów
 • Modyfikacja 29 przedmiotów ogólnych(169 ECTS) oraz 24 przedmiotów specjalnościowych- w tym: 12(30 ECTS) ADMINISTRACJA PUBLICZNA(AP) i 12(36 ECTS) ADMINISTROWANIE FIRMĄ(AF)
 • opracowanie 53 nowych sylabusów(29 przed. ogólne/24 dla specjalności AP/AF), modyfikacja efektów kształcenia i L. punktów ECTS. wprowadzenie zajęć w formie praktycznej(konwersatoria, warsztaty, pracownie praktyczne)-29 dla przed. ogólnych oraz po 12 dla przed. w ramach specjalności AP/AF
 • przygotowanie 53 kpl. kompleksowych materiałów dydaktycznych, udostępnionych studentom za pośrednictwem EDUKATORA
 1. Realizacja programu kształcenia na kier. Administracja I STOPNIA z uwzględnieniem nowych rozwiązań opracowanych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym; pełen cykl kształcenia 2018/2019

 

ZADANIE 2: Dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na wyposażanie studentów WSPiA studiów stacjonarnych Kierunku Administracja II ST. w praktyczne umiejętności w okresie od 01.03.2018-31.12.2021.

Zadanie to obejmuje :

 1. Przygotowanie programu kształcenia na kier. Administracja II STOPNIA uwzględniając adaptację nowych rozwiązań opracowanych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w tym:

 

 • Powołanie zespołu ds. modyfikacji planów i programów.
 • Modyfikacja 20 przedmiotów podst.(114 ECTS) oraz 16 przedmiotów specjalności w tym: 8(18ECTS) ADMINISTRACJA PUBLICZNA(AP) i 8(16 ECTS) ADMINISTROWANIE FIRMĄ(AF);
 • opracowanie 36 nowych sylabusów(20 przed. ogólne/8 dla specjalności AP/AF), modyfikacja efektów kształcenia i L. punktów ECTS. wprowadzenie zajęć w formie praktycznej(konwersatoria, warsztaty, pracownie praktyczne) - 20 dla przed. ogólnych oraz po 12 dla przed. w ramach specjalności AP/AF;
 • przygotowanie 36 kpl.  kompleksowych materiałów dydaktycznych, udostępnionych studentom za pośrednictwem EDUKATORA.
 1. Realizacja programu kształcenia na kier. Administracja II STOPNIA z uwzględnieniem nowych rozwiązań opracowanych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym; pełen cykl kształcenia 2018/2019 i 2019/2020.
 2. Zakup materiałów dydaktycznych – gry edukacyjne.

 

ZADANIE 3: Dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na wyposażanie studentów WSPiA studiów stacjonarnych Kierunku Zarządzanie I ST. w praktyczne umiejętności w okresie od 01.03.2018-31.12.2021

 

Zadanie to obejmuje :

 1. Przygotowanie programu kształcenia na kier. Zarządzanie I STOPNIA uwzględniając adaptację nowych rozwiązań opracowanych we współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym w tym:

 

 • Powołanie zespołu ds. modyfikacji planów i programów;
 • Modyfikacja 36 przedmiotów podstawowych (188 ECTS) oraz 24 przedmiotów specjalnościowych- w tym: 12(38 ECTS) ZARZĄDZANIE W BIZNESIE(ZwB) i 12(30ECTS) ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI (ZZL)
 • opracowanie 60 nowych sylabusów (36 dla przed. ogólnych i 24 dla przed. w ramach specjalności ZwB/ZZL), modyfikacja efektów kształcenia i liczby punktów ECTS dla poszczególnych przedmiotów.
 • przygotowanie 60 kpl.  kompleksowych materiałów dydaktycznych, udostępnionych studentom za pośrednictwem EDUKATORA

 

 1.  Realizacja programu kształcenia na kier. Zarządzanie I STOPNIA z uwzględnieniem nowych rozwiązań opracowanych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym; pełen cykl kształcenia 2018/2019

 

 1. Zakup zestawu gier do pracowni organizacji i zarządzania.

 

ZADANIE 4 - Dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na wyposażenie studentów WSPiA studiów stacjonarnych Kierunku BW I ST. w praktyczne umiejętności w okresie od 01.03.2018-31.12.2021.

 

Zadanie to obejmuje :

 1. Przygotowanie programu kształcenia na kier. BW I STOPNIA uwzględniając adaptację nowych rozwiązań opracowanych we współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym w tym:

 

 • Powołanie zespołu ds. modyfikacji planów i programów;
 • Modyfikacja 33 przedmiotów podstawowych (164 ECTS) oraz 22 przedmiotów

specjalnościowych- w tym: 10(33 ECTS) (SOBP) i 12(35 ECTS) (KIK)

 • opracowanie 55 nowych sylabusów (33 dla przed. ogólnych i 22 dla przed. w ramach

specjalności SOBP/KIK), modyfikacja efektów kształcenia i liczby punktów ECTS dla poszczególnych przedmiotów.

 • przygotowanie 55 kpl.  kompleksowych materiałów dydaktycznych, udostępnionych studentom za pośrednictwem EDUKATORA

 

 1. Realizacja programu kształcenia na kier. BW I STOPNIA z uwzględnieniem nowych rozwiązań opracowanych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym; pełen cykl kształcenia 2018/2019

 

 1. Zakup Symulatora zagrożeń internetowych.

 

ZADANIE 5 - Dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na wyposażenie studentów WSPiA studiów stacjonarnych Kierunku BW II ST. w praktyczne umiejętności w okresie od 01.03.2018-31.12.2021

 

Zadanie to obejmuje :

 1. Przygotowanie programu kształcenia na kier. BW II STOPNIA uwzględniając adaptację nowych rozwiązań opracowanych we współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym w tym:

 

 • Powołanie zespołu ds. modyfikacji planów i programów;
 • Modyfikacja 24 przedmiotów podstawowych (101 ECTS) oraz 16 przedmiotów

specjalnościowych- w tym: 8(21 ECTS) (SOBP) i 8(27 ECTS) (KIK)

 • opracowanie 40 nowych sylabusów (24 dla przed. ogólnych i 16 dla przed. w ramach

specjalności SOBP/KIK), modyfikacja efektów kształcenia i liczby punktów ECTS dla poszczególnych przedmiotów.

 • przygotowanie 40 kpl.  kompleksowych materiałów dydaktycznych, udostępnionych studentom za pośrednictwem EDUKATORA
 1. Realizacja programu kształcenia na kier. BW II STOPNIA z uwzględnieniem nowych rozwiązań opracowanych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym; pełen cykl kształcenia 2018/2019 i  2019/2020.
 2. Zakup gier decyzyjnych dotyczących procedur postępowania organów i służb w sytuacjach kryzysowych w systemie PROCeed.

 

ZADANIE 6 - Podnoszenie kompetencji studentów studiów stacjonarnych WSPiA Kierunku ADM I i II ST.; Zarządzania I ST.; BW I i II ST. w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju w okresie od 01.03.2018-31.10.2021 zajęcia warsztatowe. BON EDUKACJI DODATKOWEJ -BED

 

Zadanie to obejmuje organizację dodatkowych zajęć z zakresu :

 • E-ADMINISTRACJA - – 60 h, 3 grupy.
 • Rachunkowość, finanse i system podatkowy – 60 h, 3 grupy.
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO – 60 h, 3 grupy.

ZADANIE 7 : Podnoszenie kompetencji studentów studiów stacjonarnych WSPiA Kierunku ADM I i II ST.; Zarządzania I ST.; BW I i II ST. w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju w okresie od 01.03.2018-31.10.2021 zajęcia dodatkowe organizowane z pracodawcami.

Zadanie to obejmuje :

 • KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  – 60 h,  3 grupy
 • KLINIKA BW   – 60 h , 3 grupy
 • KLINIKA ADMINISTRACJI  – 60 h , 3 grupy

 

ZADANIE 8 - Podnoszenie kompetencji studentów studiów stacjonarnych WSPiA Kierunku ADM I i II ST.; Zarządzania I ST.; BW I i II ST. w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju w okresie od 01.03.2018-31.10.2021 wizyty studyjne.

 

Zadanie to obejmuje :

 • Wizyty studyjne do wiodących w kraju ośrodków innowacji.
 • Wizyty studyjne w instytucjach ochrony bezpieczeństwa państwa.

 

ZADANIE 9 – Wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania WSPiA, tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych, zarządzanie informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia w okresie od 01.03.2018-31.12.2021- "EDUKATOR"/SBS"

 

Zadanie to obejmuje :

 • Zakup oprogramowania do obsługi, zamieszczania i ewidencji materiałów dydaktyczno-edukacyjnych w repozytorium. EDUKATOR/ licencja bezterminowa.
 •  Zakup oprogramowania do wdrożenia nowoczesnych metod weryfikacji zdobytej wiedzy i kompetencji, SBS Step by step/ licencja bezterminowa.
 • Wyposażenie Sali egzaminacyjnej w Infrastrukturę logiczną.
 • Zakup specjalistycznego oprogramowanie do zabezpieczania komputera podczas egzaminu/licencja bezterminowa wielostanowiskowa.
 • Zakup oprogramowania do zarządzania biblioteką uczelnianą – Program informatyczny SOWA2/MARC21/licencja.

ZADANIE 10 - Działania podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych WSPiA w okresie od 01.03.2018-31.10.2019 - szkolenia dla pracowników administracji.

Zadanie to obejmuje :

 • Szkolenia interpersonalne dotyczące zwiększania umiejętności w obszarach -związanych z komunikacją, zarządzaniem czasem, obsługą studenta – 5 osób
 • Szkolenie: Profesjonalna obsługa trudnego klienta – 16 osób
 • Szkolenie: Wystąpienia publiczne i sztuka prezentacji – 8 osób
 • Szkolenie z CorelDraw - kurs zaawansowany – 4 osoby
 • Szkolenie: Facebook Marketing+Facebook ADS – 4 osoby
 • Szkolenie: Google Analytics + Analytics PRO – 2 osoby
 • Szkolenia: Content Marketing + Szkolenie SEO – 2 osoby
 • Szkolenie z CorelDraw poziom podstawowy – 4 osoby

 

ZADANIE 11 – Wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania WSPiA, tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych, zarządzanie informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia w okresie od 01.03.2018-31.12.2019- e- wykłady

 

Zadanie to obejmuje :

 • Zakup kamer do sal wykładowych do nagrywanie wykładów w zakresie obrazu jak i dźwięku.
 • Zakup serwera na potrzeby e-wykładów.
 • Zakup urządzeń aktywnych (switche PoE, wkładki SFP, patchcordy krosowe) na potrzeby e-wykładów.
 • Zakupu sprzętu projekcyjnego.
 • Zakup sprzętu nagłośnieniowego do prowadzenia wykładów online.
 • zakup sprzęt do przechowywania nagrań wykładów prowadzonych w systemie online.
 • Zakup licencji na oprogramowanie do nagrywania i strumieniowania/ licencja.

 

Multimedia

Prev Next
 • Wirtualne informatory
 • Wirtualny spacer
 • Podkasty

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier