Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

ZADANIA

Zadanie 1- WSPARCIE ZMIAN ORGANIZACYJNYCH W WSPIA WSPOMAGAJĄCYCH ON.

Zadanie obejmuje wsparcie zmian organizacyjnych, wprowadzenie do strategii WSPiA polityki zarządzania niepełnosprawnością, podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu ON poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez WSPiA dostępności architektonicznej, komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych

 procedur kształcenia na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia oraz wdrożenie racjonalnych dostosowań/modyfikacji procesu dydaktycznego, zapewniających dostępność dla ON co przełoży się na zapewnienie dostępności uczelni i jej oferty dla studentów z niepełnosprawnościami. Działania w ramach zadania 1 będą polegać na: powołaniu i działaniu Grupy konsultacyjnej ds. dostępności, opracowaniu właściwej struktury DON, zwiększenie zatrudnienia i zatrudnienie specjalistów oraz opracowaniu/aktualizacji i wdrożeniu procedur zapewniających dostępność: architektoniczną, procesu kształcenia oraz rekrutacji  Zadanie będzie realizowane w okresie: 10.2020-08.2023.

 

Zadanie 2 - DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA I KOMUNIKACYJNA DLA ON.

 

Zadanie  obejmuje przygotowanie i realizację procesu inwestycyjnego, audyt końcowy dostępności architektonicznej i komunikacyjnej Uczelni tj. remont wind w WSPiA i dostosowanie ich do potrzeb ON oraz dostosowanie obiektów/sal dydaktycznych na potrzeby ON- wyposażenie w sprzęt specjalistyczny kompensujący niepełnosprawność. Zadanie będzie realizowane w okresie: 10.2020-08.2023.

 

Zadanie 3- WSPARCIE PROCESU REKRUTACJI I KSZTAŁCENIA ON

 

Zadanie  obejmuje likwidację barier w dostępie do studiów poprzez wprowadzenie do programów nauczania działań i wdrożenie racjonalnych dostosowań procesu dydaktycznego zapewniając ich dostępność dla studentów ON, wykłady egzaminy on-line, możliwość załatwienia spraw studenckich przez Internet. Będzie to możliwe dzięki:

 • Platformie Językowej- rozwiązanie umożliwiające studentom  ON naukę j. angielskiego w dowolnym miejscu i czasie za pomocą dowolnego urządzenia komputera, tabletu czy telefonu,
 • przystosowaniu 2 sal do prowadzenia zdalnych zajęć oraz zakup 2 terminali wideokonferencyjnych. Pozwoli to na umożliwienie prowadzenia zajęć i ich transmisji do Internetu z sal wykładowych zlokalizowanych w budynku WSPiA; zamontowanie terminali wideokonferencyjnych(prowadzenie zajęć z udziałem stud. oraz równoczesna możliwość transmisji on-line)
 •  stworzeniu 6 pokoi transmisji zajęć IT, nauczyciele za pomocą zainstalowanego wyposażenia będą prowadzić zajęcia w formule on-line (bez fizycznego udziału studentów). Wyposażenie stanowiska do transmisji zajęć IT(komputer, monitor, klawiatura, myszka, kamera internetowa wysokiej rozdzielczości, wizualizer, tablet graficzny, słuchawki z mikrofonem, oświetlenie stanowiska)
 • zakupowi licencji bezterminowej, uruchomienie systemu e-learningu synchronicznego - licencja dla min 50 nauczycieli/nielimitowanej  liczbie studentów; zintegrowanie z Platformą e-learningu asynchronicznego. Systemu e-learningu asynchronicznego
 • zakupowi licencji bezterminowej oraz uruchomienie systemu e-learningu asynchronicznego - na nielimitowaną liczbę studentów/nauczycieli; przygotowanie 10 wybranych kursów (przedmiotów), które umożliwią samodzielną pracę stud. w formule podobnej do  e-podręczników Systemu do zdalnego prowadzenia laboratoriów
 • zakupowi licencji bezterminowej oraz uruchomienie systemu do zdalnego prowadzenia laboratoriów komputerowych, uruchomienie rozwiązania typu Virtual Desktop, które pozwala na zdalny sposób prowadzenia laboratoriów
 • zakupowi  infrastruktury sprzętowej niezbędnej do uruchomienia Platformy Zdalnego Nauczania(serwery wraz z systemem wirtualizacji 3 szt, macierz 1 szt, system archiwizacji danych 1 szt, Firewall 2 szt.)
 • zapewnieniu stanowiska z obsługą multimedialną
 •  organizacji zajęć sportowych dla ON - 30h/semestr

Zadanie będzie realizowane w okresie: 10.2020-08.2023.

 

Zadanie 4 - SZKOLENIE KADRY UCZELNI ZWIĘKSZENIE ICH KOMPETENCJI I ŚWIADOMOŚCI O POTRZEBACH ON.

 

Działania w ramach tego zadania będą polegały na przeprowadzeniu szkoleń podnoszących poziom wiedzy z obszarów specjalistycznych w zakresie wsparcia studentów  z niepełnosprawnościami dla pracowników uczelni tj.:

 • języka migowego (polski) - 3 osoby
 • obsługi studenta z niepełnosprawnością SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI UCZELNI- gr 2; 20 os/gr, 8 godz./gr
 • kontaktu ze studentem z niepełnosprawnością SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH- gr 1; 20 os/gr; 8 godz./gr
 • prowadzenia zajęć w ramach synchronicznego e-learningu SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH - gr 2; 10 os/gr; 10 godz./gr
 • metodyki tworzenia asynchronicznych kursów e- learningowych SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH L. gr 2; 10 os/gr 20 godz./gr

Zadanie będzie realizowane w okresie: 11.2020-08.2023.

 

 


 

Multimedia

Prev Next
 • Wirtualne informatory
 • Wirtualny spacer
 • Podkasty

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier