Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

 

REKRUTACJA

Rekrutacja będzie prowadzona przez Komisję Rekrutacyjną (Koordynator, Przedstawiciel Kolegium, Specjalista do spraw rekrutacji) w oparciu o Regulamin w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc. Dokładny termin rekrutacji zostanie ogłoszony na stronie www.wspia.eu oraz przekazywany będzie podczas spotkań informacyjnych, zostanie stworzona lista ranking. i rezerwowa (element zarządzania ryzykiem projektu).

 

ETAPY I KRYTERIA REKRUTACJI

FORMALNE

 • Spełnienie warunków uczestnictwa student/ka studia stacjonarne kierunku Administracja I stopnia (3rok) i II stopnia (2 rok); Zarządzanie I stopnia (3 rok) (na podstawie formularza zgłoszeniowego, deklaracji uczestnictwa, oświadczenia uczestnika projektu, oświadczenie o przetwarzaniu Danych Osobowych uwzględniając: Staż realizowany wyłącznie w okresie od jednego do maksymalnie czterech ostatnich semestrów studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia, uczestnik projektu nie był objęty wsparciem z Programu Erasmus Plus+,
 • kompletność i poprawność wypełnionej dokumentacji.

MERYTORYCZNE

 • wyniki kwestionariusza Autodiagnozy Poziomu Kompetencji– liczba pkt.1- 30,
 • Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w oparciu o scenariusz przygotowany przez potencjalnych pracodawców ( Jednostki Przyjmujące-) – liczba pkt. 1- 45 w tym: po 15 pkt w zakresie: wiedza/umiejętności/kompetencje społeczne,
 • Średnia ocen z ostatnich 2 semestrów (średnia ocen x 2) –max 10 pkt
 • Orzeczenie o niepełnosprawności – 10 pkt
 •  Dodatkowa aktywność (koła, kliniki, konferencje studenckie Wolontariat -1 pkt za każdą) – max 5 pkt

 

Elementy i założenia bilansu kompetencji:

 • przeprowadzenie na wejściu i wyjściu badania kompetencji każdego uczestnika projektu adekwatnie do przewidzianego wsparcia (PESEL),
 • indywidualny plan stażu,
 • monitorowanie zdobytych kompetencji uczestników projektu poprzez hospitacje staży oraz badanie ankietowe,
 • sprawozdanie z relizacji stażu,

Bilans zostanie przeprowadzony przez Coacha personalnego oraz opiekuna stażysty zatrudnionego w ramach kosztów pośrednich.

CEL:

Kwalifikowanie uczestników projektu na staż, ocena rezultatów powstałych dzięki realizacji projektu, określenie stanu kompetencji przed i po zakończeniu wsparcia w projekcie i wpływ na rezultat- „Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS”.

KRYTERIA REKRUTACJI:

Rekrutacja do udziału w projekcie zgodna z wartościami docelowego wskaźnika kobiet i mężczyzn. Listy kandydatów/ek, którzy przeszli ocenę formalną i merytoryczną zostaną sporządzone z podziałem na jednostki przyjmujące z podziałem na kobiet i mężczyzn . Listy kandydatów/ek zostaną przedstawione jednostce przyjmującej. Selekcja do poszczególnych jednostek przyjmujących prowadzona będzie w oparciu o liczbę zdobytych punktów. W przypadku kandydatów/ek z tą samą liczbą punktów decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby które nie otrzymały wystarczającej liczby punktów, aby zakwalifikować się na staż w danej jednostce zostaną umieszczone na liście rezerwowej. W przypadku rezygnacji uczestnika projektu ze stażu zostanie wybrana osoba z listy rezerwowej.

 

Terminy rekrutacji:

 • semestr 2017/2018 - 48 uczestników projektu.
 • semestr 2018/2019 - 26 uczestników projektu.

Termin składania dokumentów w ramach I edycja rekrutacji  na rok akademicki 2017/2018 upływa

08 czerwca 2018 r. o godz. 15.00

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Projekcie!

 

Termin składania dokumentów w ramach II edycja rekrutacji  na rok akademicki 2018/2019 upływa

06 marca 2019 r. o godz. 16.00

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Projekcie!

 

Pliki do pobrania:

Multimedia

Prev Next
 • Wirtualne informatory
 • Wirtualny spacer
 • Podkasty

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier