Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

 

Zadanie 1:
Zajęcia warsztatowe "Zostań Przedsiębiorcą z WSPIA"
– 270 h na grupę:

Celem zadania jest podniesienie kompetencji zawodowych studentów w zakresie przedsiębiorczości (podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, tworzenie stron internetowych, kampanie reklamowe, blogi firmowe, analiza efektywności), komunikacyjne, w tym umiejętność pracy w grupie, interpersonalne, językowe, komunikacyjne, umiejętność kreacji zespołowych, w tym interdyscyplinarnych, nauka poprawnego wysławiania się, pisania, relacje społeczne w biznesie, obsługa klienta, motywacja, kreatywność, innowacyjność, zdolności przywódcze.

Zakres tematyczny warsztatów  obejmuje:

  • Prawno-ekonomiczne aspekty podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej – 60 h na grupę:

Zajęcia praktyczne prowadzone przy użyciu obowiązujących dokumentów w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej; rejestracja, biznes plan, dokumenty kadrowe (umowy, deklaracje ZUS, PIT, listy płac), sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, przepływy finansowe), rozliczenia publiczno-prawne (podatki), zewnętrzne źródła finansowania (kredyty, pożyczki, fundusze UE: dotacje, instrumenty finansowe), umowy handlowe wraz z formami zabezpieczenia. Zajęcia  prowadzone w małych grupach w laboratorium komputerowym pozwolą studentom zdobyć praktyczne umiejętności w zakresie prowadzenia działalności  gospodarczej. Do zajęć wykorzystane będą programy / aplikacje ułatwiające: planowanie / uruchamianie / prowadzenie działalności gospodarczej - gry biznesowe (nauka procesów zakładania i całościowego zarządzania, doskonalenie miękkich umiejętności).

  • Marketing Internetowy – 120 h na grupę:

Programem zostaną objęte zagadnienia: tworzenie firmowych stron internetowych, reklamy w wyszukiwarkach, obsługa kampanii reklamowych, analiza efektywności działań promocyjnych w Internecie, marketing w urządzeniach mobilnych, social media marketing, e-mail marketing, video marketing. Zajęcia prowadzone w małych grupach  w laboratorium komputerowym. Do zajęć wykorzystane będą programy / aplikacje ułatwiające prowadzenie zajęć.

  • Kompetencje społeczne w biznesie – 90 h na grupę:

Programem zostaną objęte zagadnienia:

  • komunikacja: negocjacje (reguła oddziaływania na ludzi) według Roberta Cialdiniego, erystyka i argumentacja według Schopenhauera, mowa ciała, komunikacja w mediach, obsługa klienta (standardy, etykieta, wizerunek, budowanie relacji, profesjonalizm, etapy obsługi, narzędzia) autoprezentacja: doskonalenie miękkich umiejętności (wystąpienia przed kamerą - wpadki i gafy);
  • inteligencja emocjonalna: motywacja, zdolności przywódcze, samoświadomość, kontrola emocji i stresu, budowanie i utrzymywanie relacji społecznych, wywieranie wpływu na innych, kreatywność i innowacyjność w biznesie: metody podnoszenia kreatywności indywidualnej i grupowej, wykorzystywanie innowacji w biznesie, środowisko wspomagające innowacyjność.

Zajęcia będą łączyły część teoretyczną z praktyczną m.in. poprzez zastosowanie zróżnicowanych form prowadzonych w oparciu o prezentację multimedialną, wymianę informacji i doświadczenia między uczestnikami a trenerem, ćwiczenia w podgrupach oraz indywidualne w tym wystąpienia przed kamerą.

Zadanie 2:
Dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami
– 30 h na grupę:

Celem zadania jest podniesienie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości, interpersonalnych,  komunikacyjnych, umożliwienie studentom kontaktu z osobami związanymi z otoczeniem biznesowym, przekazanie studentom praktycznej wiedzy na temat indywidualnych doświadczeń opartych na konkretnych przedsięwzięciach, w tym młodzi przedsiębiorcy “success stories”.

Zadanie 3:
Dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych
– 120 h na grupę:

Celem zadania jest podniesienie kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, w tym umiejętność pracy w zespole, kreowanie zdolności przywódczych, interpersonalne, w zakresie przedsiębiorczości, informatyczne, w tym wyszukiwanie informacji, analityczne.
Zakres tematyczny zajęć:

  • Pracownia praktyczna - Symulator biznesowy – 60 h na grupę:

Zajęcia prowadzone będą metodą projektową, grupa podzielona zostanie na 5-osobowe zespoły projektowe. W trakcie realizacji zajęć następować będzie wymiana informacji  między studentami oraz różnymi specjalistami (prawo, biznesplan, finanse, księgowość, rynki zbytu, internacjonalizacja) według określonego scenariusza w celu umożliwienia studentom poznania mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstwa w odniesieniu do konkretnych przykładów i problemów, rozwiązywanie konkretnych problemów z zachowaniem formuły symulacji praktycznej - prowadzenie tzw wirtualnych firm pod kierunkiem doświadczonych opiekunów.
Symulator procesów decyzyjnych obejmuje: symulacje procesów formułowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa, symulacje procesów zarządzania przedsiębiorstwami w warunkach wirtualnego, konkurencyjnego rynku, praca zespołowa. Studenci nabędą wiedzę w zakresie twórczego udziału w projektach zespołowych oraz myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. Będą pracować w zespołach analizując i rozwiązując problemy z zakresu tworzenia strategii rozwoju firmy, źródeł finansowania, analizy finansowej na potrzeby podejmowanych decyzji, finansów przedsiębiorstwa oraz formułowania i realizacji strategii pozyskiwania nowych rynków, wprowadzania nowych produktów, wzornictwo, innowacje, ochrona własności intelektualnej . Symulacje będą łączyć aspekty teorii i zarządzania, finansów i rachunkowości z praktycznymi aspektami funkcjonowania biznesu. Decyzje studentów będą weryfikowane w sekwencyjnym modelu decyzyjnym wirtualnego przedsiębiorstwa.

  • Pracownia praktyczna – Klinika Przedsiębiorczości – 60 h na grupę:

Zajęcia prowadzone w ramach pracowni praktycznej pozwolą studentom sprawdzić swoje umiejętności w praktyce. Służyć temu będą: doradztwo w zakresie biznesplanu, zewnętrznych źródeł finansowania, rynków zbytu, B+R, spotkania z praktykami, spotkania z mieszkaniami, popularyzowanie wiedzy, rozwiązywanie kazusów.
Działalność Kliniki obejmie w szczególności: prowadzenie konsultacji biznesplanów, informowanie o możliwych źródłach finansowania przedsięwzięć biznesowych, pomoc w przygotowywaniu dokumentów związanych z rozpoczynaniem działalności gospodarczej. Konsultacje zapewnią obopólne korzyści. Studenci poświęcają swój czas, rozwiązują zgłaszane przez klientów problemy i udzielają im niezbędnych informacji. Z drugiej strony, spotkania z przedsiębiorczymi osobami stanowią dużą wartość dodaną dla studentów, którzy w ten sposób kształtują swoje predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej. Zbierają także realne doświadczenia, które ułatwiają im proces kształcenia. Mechanizm działania Kliniki wpisuje się w metodologię nauczania klinicznego, która uznawana jest za jedną z najbardziej efektywnych metod uczenia. Działalność Kliniki prowadzona będzie pod opieką pracowników naukowo-dydaktycznych WSPiA.

Zadanie4:
Wizyty studyjne do wiodących w kraju ośrodków innowacji
– 4 wizyty na grupę:

Celem zadania jest podniesienie kompetencji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości. W ramach zadania założono wyjazdy do: parku PNT, inkubatorów przedsiębiorczości, inkubatory IT, inkubatory przedsiębiorczości akademickiej  w ramach których będzie możliwość zapoznania się w praktyce z rozwiązaniami funkcjonującymi w różnych instytucjach / przedsiębiorstwach. Dla każdej grupy zostaną zorganizowane 4 wizyty do wiodących ośrodków innowacji w Polsce, gdzie zostaną zorganizowane spotkania z młodymi przedsiębiorcami typu startup. Zdobyta praktyczna wiedza w połączeniu z dostępnymi różnymi instrumentami wsparcia dla startupów zwiększy szansę na rozpoczęcie i prowadzenie własnego biznesu.

 

POWYŻSZE ZADANIA ZOSTANĄ ZREALIZOWANE W DWÓCH EDYCJACH:
PIERWSZEJ ROZPOCZYNAJĄCEJ SIĘ OD PAŹDZIERNIKA 2017 R. ORAZ DRUGIEJ,  ROZPOCZYNAJĄCEJ SIĘ OD PAŹDZIERNIKA 2018 R.

Multimedia

Prev Next
  • Wirtualne informatory
  • Wirtualny spacer
  • Podkasty

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier