Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Grupę docelową projektu stanowi 100 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. II stopnia studiów magisterskich 4 – semestralnych, kierunku Administracja o specjalności. Zarządzanie Transportem – Spedycją – Logistyką.

Projekt obejmie 1 rocznik studiów II stopnia z naboru na I rok studiów w roku akademickim 2017/18. Grupę docelową stanowić będzie :

 • 40 studentów (z tego 26 kobiet+14 mężczyzn) studiów stacjonarnych, w tym 20 studentów obcokrajowców (z tego 12 kobiet i 8 mężczyzn) i
 • 60 studentów (z tego 40 kobiet+20 mężczyzn) studiów niestacjonarnych .

Zmodyfikowana i umiędzynarodowiona specjalność będzie realizowana w cyklu dwuletnim.

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w oparciu o:

 • Uchwałę Nr 6/II/2016 Senatu WSPiA w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2017/2018
 • formularz rekrutacyjny;
 • protokoły, listy rankingowe: podstawowa, rezerwowa.

Informacja o projekcie:

 • Internet, tablice ogłoszeń, spotkania informacyjne, bezpośrednie rozmowy.

Terminy rekrutacji:

 • 1 czerwca 2017 r. do 30 września 2017 r.

Kryteria dostępu:

 • dla studentów z Polski - posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopni,
 • dla studentów obcokrajowców - posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopni oraz - kserokopia paszportu (strona ze zdjęciem), dyplom studiów wyższych lub/i świadectwo zagraniczne uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w Polsce, legalizacja dyplomu wydanego poza granicami Polski, decyzja o uznaniu dyplomu studiów wyższych, tłumaczenie na język polski wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski, dokument zaświadczający prawo
  do podejmowania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

Kryteria merytoryczne:

 • rekrutacja prowadzona będzie osobno dla studiów stacjonarnych dla obywateli polskich i obcokrajowców oraz niestacjonarnych dla obywateli polskich,
 • punktacja określona zostanie na podstawie sumy punktów z dyplomu ukończenia studiów I stopnia (bdb, + db – 5 pkt., db, + dst – 4 pkt., dst – 2 pkt) oraz oceny końcowej z języka angielskiego (punktacja j.w.);
 • pierwszeństwo w przyjęciu mają osoby z najwyższym łącznym wynikiem .

Równa liczba punktów - kryterium rozstrzygające:

 • pierwszeństwo będą miały osoby z wyższą średnią ocen z egzaminów na studiach
  I stopnia.

Informacje uzupełniające

 • osoby niezakwalifikowane zostaną zapisane na listy rezerwowe ,
 • osoby, które spełnią warunki udziału w projekcie będą zobowiązane do wypełnienia stosownej dokumentacji, akceptacji Regulaminu uczestnictwa.

Multimedia

Prev Next
 • Wirtualne informatory
 • Wirtualny spacer
 • Podkasty

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier