Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej

Wstęp

Inicjatywa wydania publikacji na temat ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, napisanej przez polskich konstytucjonalistów a przeznaczonej dla czytelników zagranicznych powstała, na jednym ze spotkań Polsko-Ukraińskiego Klubu Konstytucjonalistów.

Klub utworzyła i działalność jego organizuje Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa. Idea powstania Polsko-Ukraińskiego Klubu Konstytucjonalistów zrodziła się w czasie Międzynarodowej Konferencji Naukowej O potrzebie zmian Konstytucji Polski i Ukrainy zorganizowanej w Krasiczynie w 2005 r., jednej z kilkunastu konferencji jakie odbyły się w ramach współpracy WSPiA z Wydziałem Prawa Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie.

Pomysłodawcą utworzenia Klubu był Rektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej prof. dr hab. Jerzy Posłuszny a jego wpółprzewodniczącymi zostali: ze strony polskiej prof. zw. dr hab. Wiesław Skrzydło, ze strony ukraińskiej prof. dr hab. Wołodymyr Szapował. W pracach Klubu uczestniczą profesorowie z polskich i ukraińskich szkół wyższych. Jego zadaniem jest prowadzenie badań prawnoporównawczych, analiza zmian zachodzących w prawie konstytucyjnych obu państw, wspólna ocena rozwiązań ustrojowych i formułowanie propozycji reform.

Efektem prac Klubu są publikacje: Suczasyj konstytucjonalizm: doswid nowych demokraty, red. W. Szapował, W. Skrzydło, P. Steciuk, Kijów–Lwów 2008; Problemy prawa wyborczego Polski i Ukrainy, red. W. Skrzydło, W. Szapował, K. Eckhardt, Przemyśl 2010; Prawo naszych sąsiadów, Tom I, Konstytucyjne podstawy budowania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na Ukrainie – dobre praktyki, red. J. Posłuszny, Przemyśl–Rzeszów 2013; Podstawy wolności zrzeszania się oraz zasada samorządności w prawie konstytucyjnym Polski i Ukrainy, red. W. Skrzydło, W. Szapował, K. Eckhardt. P. Steciuk, Rzeszów–Przemyśl 2013, (publikacja wydana w dwóch wersjach językowych).

Zadaniem Klubu jest także popularyzacja osiągnięć polskiego i ukraińskiego konstytucjonalizmu czego wyrazem jest między innymi wydanie pierwszego tłumaczenia Konstytucji 3-go Maja w języku ukraińskim (P. Steciuk, 2010) oraz jedynej w Polsce monografii na temat ukraińskiej Konstytucji Filipa Orlika z 1710 r. (B. Majgier 2005).

Podobny cel ma niniejsza publikacja, co przesądza o jej treści. Jest to charakterystyka podstawowych zasad i instytucji ustrojowych współczesnej Polski. Autorzy, profesorowie reprezentujący wydziały prawa większości uniwersytetów, nie rozważają złożonych problemów doktrynalnych a jedynie opisują ich zdaniem najistotniejsze regulacje konstytucyjne.

Publikacja została przygotowana według stanu prawnego na dzień 30 września 2017 r. jednakże zmiany jakie nastąpiły w późniejszym okresie skłoniły redaktorów do zamieszczenia w niej dwóch dodatkowych rozdziałów zatytułowanych Krajowa Rada Sądownictwa – charakter prawny, skład oraz struktura wewnętrzna oraz Sąd Najwyższy w świetle ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r.

Pierwotne założenia redakcyjne obejmowały umieszczenie w niniejszym tomie także rozdziału dotyczącego prokuratury. Jego Autorem był, zmarły w 2016 r., prof. zw. dr hab. Paweł Sarnecki. Wobec znaczącej zmiany ustawodawstwa, treść tego rozdziału uległa zasadniczej dezaktualizacji dlatego zostanie on opublikowany w odrębnym pliku dostępnym pod adresem internetowym http://www.wspia.eu/wydawnictwo

Publikacja, którą mamy przyjemność zaprezentować stanowi pierwszy krok w realizacji idei powstałej w ramach Polsko-Ukraińskiego Klubu Konstytucjonalistów. Dalsze zamierzenia obejmują wydania obcojęzyczne, w szczególności w języku angielskim i ukraińskim.

Składamy serdecznie podziękowania wszystkim Autorom któ-rzy zdecydowali się wesprzeć ten projekt i przygotować swoje opracowania.

Redaktorzy

 

pełny tekst publikacji w pliku poniżej

Pliki do pobrania:

Multimedia

Prev Next
  • Wirtualne informatory
  • Wirtualny spacer
  • Podkasty

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier