Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Administracja, studia I stopnia - przedmioty obligatoryjne dla wszystkich specjalności

Przykładowe przedmioty podstawowe - wspólne dla wszystkich specjalności na studiach pierwszego stopnia:

1 semestr:

 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
 • Nauka o administracji i zarzadzaniu
 • Mechanizmy gospodarki rynkowej
 • Korzystanie z baz danych
 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Doktryny społeczno- prawne
 • Technologie informacyjne
 • Język obcy

2 semestr:

 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawynych
 • Organizacja i zarządzanie
 • Prawo konstytucyjne
 • Historia administracji i gospodarki
 • Technologie informacyjne
 • Język obcy

3 semestr:

 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Prawo administracyjne
 • Nowoczesne narzedzia pracy biurowej
 • Technologie informacyjne
 • Zarządzanie informacją w przestrzeni publicznej
 • E-administracja
 • Język obcy

4 semestr:

 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Finanse publiczne i prawo finansowe
 • Prawo administracyjne - prawo materialne
 • Prawo cywilne
 • Klinika Administracji 
 • Technologie informacyjne

5 semestr:

 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
 • Publiczne prawo gospodarcze
 • Klinika Administracji
 • Seminarium dyplomowe

6 semestr:

 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Prawo pracy
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji
 • Klinika administracji

 PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY NA SPECJALNOŚCIACH, m.in.:

 

SPECJALNOŚĆ E–ADMINISTRACJA

 • Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce.
 • Podstawy prawne administracji elektronicznej.
 • E-administracja.
 • Bezpieczeństwo informacji w administracji elektronicznej.
 • Elektroniczne bazy danych w administracji.
 • Elektroniczne platformy usług administracji publicznej.
 • Dostęp do informacji publicznej BIP.
 • Nowoczesne technologie informatyczne i systemy informatyczne w administracji.
 • Narzędzia informatyczne usprawniające pracę w administracji ECDL.
 • Elektroniczny obieg dokumentacji w administracji.
 • Elektroniczny system komunikacji w postępowaniu administracyjnym.
 • Usługi administracji on-line.


SPECJALNOŚĆ ADMINISTRACJA CELNA I SKARBOWA

 • Podstawy prawa celnego UE.
 • Zobowiązania podatkowe.
 • Postępowanie wobec towarów wprowadzanych i wyprowadzanych ze wspólnego obszaru celnego.
 • Wspólna Taryfa Celna.
 • Pochodzenie i wartość celna towarów.
 • Opodatkowanie obrotu (podatki pośrednie).
 • Opodatkowanie dochodu (przychodu).
 • Procedury celne.
 • Dług celny.
 • Opodatkowanie majątku i opłaty publicznoprawne.
 • Postępowanie celne w prawie wspólnotowym i krajowym.
 • Postępowanie podatkowe.


SPECJALNOŚĆ ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 • Obywatel a administracja.
 • Kodeks dobrej administracji.
 • Dostęp do informacji publicznej.
 • Dyscyplina finansów publicznych.
 • Teoria i praktyka podejmowania decyzji.
 • Szczególne formy działalności administracji publicznej.
 • Problematyka cywilnoprawna w administracji.
 • Negocjacje w administracji.
 • Zamówienia publiczne.
 • Pozyskiwanie środków UE.
 • Urzędnik w administracji publicznej.
 • Administracyjne prawo socjalne.
 •  

SPECJALNOŚĆ FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

 • Podstawy rachunkowości.
 • Ekonomika przedsiębiorstwa.
 • Informatyka w biznesie.
 • Rachunkowość finansowa.
 • Rozrachunki.
 • Finanse przedsiębiorstwa.
 • Fundusze unijne dla biznesu.
 • Rachunkowość budżetowa.
 • Prawo ubezpieczeń gospodarczych.
 • Ryzyko w działalności gospodarczej.
 • Podatki pośrednie i bezpośrednie.
 • Prezentacje biznesowe.

 

SPECJALNOŚĆ ORGANIZACJA PRACY SOCJALNEJ I RESOCJALIZACJA

 • Wprowadzenie do socjologii – instytucje polityki społecznej.
 • Wprowadzenie do psychologii społecznej.
 • Teoretyczne podstawy pracy socjalnej z metodyką.
 • Elementy patologii społecznej.
 • Pedagogika rodziny z metodyką.
 • Diagnozowanie potrzeb społecznych.
 • Podstawy psychiatrii i psychopatologii.
 • Praca socjalna z osobą niepełnosprawną.
 • Komunikacja interpersonalna i mediacja w pracy socjalnej.
 • Socjoterapia.
 • Profilaktyka społeczna.


SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM - SPEDYCJĄ - LOGISTYKĄ

 • Podstawy prawa celnego Unii Europejskiej.
 • Międzynarodowa polityka celna i prawo celne.
 • Elementy kalkulacyjne cła.
 • Środki ochrony rynku w prawie celnym Unii Europejskiej.
 • Preferencje celne i zwolnienia celne.
 • Zarządzanie towarem w prawie celnym Unii Europejskiej.
 • Transport i spedycja międzynarodowa.
 • Prawo przewozowe w Unii Europejskiej.
 • Zarządzanie logistycznym łańcuchem dostaw.
 • Rola administracji publicznej w transporcie i logistyce.
 • Centra logistyczne w zarządzaniu łańcuchem dostaw.
 • Projektowanie międzynarodowego łańcucha dostaw.


 

 

 

 

 

 

Multimedia

Prev Next
 • Wirtualne informatory
 • Wirtualny spacer
 • Podkasty

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier