Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Przedmioty obligatoryjne dla wszystkich specjalności na studiach II stopnia

Przykładowe przedmioty podstawowe – wspólne dla wszystkich specjalności na studiach II stopnia:

1 semestr:

 • Prawo administracyjne (cz.I) wybrane instytucje ustrojowego prawa administracyjnego
 • Prawo administracyjne (cz.II) wybrane instytucje materialnego prawa administracyjnego
 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Socjologia organizacji
 • Fundusze UE
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Klinika administracji

2 semestr:

 • Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne (cz. I) - wybrane instytucje procesu administracyjnego 
 • Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne (cz. II) - wybrane instytucje procesu sądowoadministracyjnego
 • Prawo ochrony środowiska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Odpowiedzialność osób pełniących funkcje publiczne
 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Nauka o administracji i zarządzaniu
 • Prawo internetowe
 • Klinika administracji

3 semestr:

 • Legislacja 
 • Kultura administrowania
 • System ubezpieczeń społecznych w Polsce
 • Zarządzanie kryzysowe - organizacja i zasady
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
 • Samorząd i prawo samorządowe
 • Wybrane instytucje prawa gospodarczego
 • Klinika administracji

4 semestr:

 • Public relations i tworzenie wizerunku instytucji publicznych
 • Stosowanie prawa
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Administrowanie informacją publiczną i informacjami niejawnymi
 • Klinika administracji

PPRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY NA SPECJALNOŚCIACH:

 

SPECJALNOŚĆ ADMINISTRACJA CELNA I SKARBOWA

 • Umowy międzynarodowe w sprawach celnych.
 • Analiza podatkowa.
 • Prawo celne UE.
 • Zaskarżanie i kontrola decyzji podatkowych.
 • Regulacje około celne w prawie UE.
 • Podstawy prawne wymiany informacji podatkowej.
 • Organizacje międzynarodowe w sprawach celnych.
 • Opodatkowanie dochodów ze źródeł nieujawnionych.

 

SPECJALNOŚĆ ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 • Mediacje w administracji.
 • Klient w administracji.
 • Informatyzacja w administracji publicznej.
 • Świadcząca działalność administracji publicznej.
 • Przygotowanie i system finansowanie projektów UE.
 • Współdziałanie administracji publicznej z innymi podmiotami.
 • Strategia rozwoju jednostek samorządu terytorialnego.
 • Kontrola i nadzór w systemie administracji publicznej.

 

 

SPECJALNOŚĆ FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

 • Rachunkowość.
 • Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Zarządzanie finansami.
 • Nowoczesne metody oceny projektów inwestycyjnych.
 • Rachunkowość podatkowa.
 • Biznes plan.
 • Rachunkowość zarządcza.
 • Sprawozdawczość finansowa.

 

SPECJALNOŚĆ ORGANIZACJA PRACY SOCJALNEJ I RESOCJALIZACJA

 • Wprowadzenie do pracy socjalnej z metodyką.
 • Instytucje polityki społecznej.
 • Metodyka pracy z rodziną.
 • Podstawy resocjalizacji z metodyką.
 • Elementy patologii i profilaktyki społecznej.
 • Prawne podstawy pracy socjalnej i resocjalizacji.
 • Praca socjalna z osobą niepełnosprawną.
 • Elementy kryminologii, wiktymologii i suicydologii.

 

SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM-SPEDYCJĄ-LOGISTYKĄ

 • Prawo celne.
 • Globalne uwarunkowania polityki celnej.
 • Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstw.
 • Zarządzanie w handlu międzynarodowym.
 • Dostęp do rynku.
 • Prawo cywilne.
 • Procedury celne.
 • Normy techniczne i techniczne aspekty działalności.
 • Bezpieczeństwo drogowe.
 • Prawo handlowe.
 • Prawo podatkowe.
 • Prawo socjalne.

 

SPECJALNOŚĆ KADRY I PŁACE

 • Rachunkowość finansowa.Stosunek pracy – nawiązanie, zmiana, rozwiązanie.
 • Czas pracy i urlopy pracownicze.
 • Dokumenty i programy kadrowo-płacowe. 
 • Wynagrodzenia – naliczanie i rozliczanie.
 • Zakładowe fundusze pracownicze.
 • Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników.
 • Wymogi BHP w zakładzie pracy.

 

SPECJALNOŚĆ ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

 • Zasady zatrudnienia do służb ochrony bezpieczeństwa i porządku.
 • Zwalczanie przestępczości zorganizowanej.
 • Etyka zawodowa funkcjonariuszy.
 • Prawo i bezpieczeństwo w lotnictwie.
 • Służby ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego w wybranych państwach.
 • Laboratorium kryminalistyczne.
 • Prawo karne medyczne.
 • Współdziałanie służb ochrony bezpieczeństwa publicznego.
 • Elementy kwalifikowanej pierwszej pomocy.


SPECJALNOŚĆ ADMINISTROWANIE FIRMĄ

 • Fundusze UE dla przedsiębiorcy.
 • Metody oceny projektów inwestycyjnych.
 • Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych.
 • Bankowe metody oceny zdolności kredytowej.
 • Odpowiedzialność prawna przedsiębiorcy.
 • Postępowanie egzekucyjne – sądowe i administracyjne.
 • Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe.
 • Spory gospodarcze.

 

 

SPECJALNOŚĆ OCHRONA INFORMACJI

 • Założenia ochrony informacji.
 • Podstawy prawne ochrony informacji.
 • System ochrony informacji niejawnych.
 • Informacja publiczna – dostęp i ochrona.
 • Bezpieczeństwo danych osobowych.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych w ochronie informacji.
 • Bezpieczeństwo procesu wytwarzania dokumentów niejawnych.
 • Szacowanie ryzyka i audyt w ochronie informacji.

 

SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

 • Analiza funkcjonowania gospodarki rynkowej.
 • Współczesne problemy zarządzania.
 • Indywidualne prawo pracy.
 • Psychologia zarządzania.
 • Negocjacje.
 • Kultura w organizacji.
 • Zarządzanie projektami.
 • Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi.

 

Multimedia

Prev Next
 • Wirtualne informatory
 • Wirtualny spacer
 • Podkasty

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier