Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Specjalności na studiach II stopnia

Kadry i Płace - NOWOŚĆ

Program pozwala na uzyskanie wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej i ZUS.

Administracja celna i skarbowa

Studenci uzyskują szeroką oraz aktualną wiedzę niezbędną do pracy w administracji celnej. Adresatami tej specjalności są osoby zamierzające podjąć pracę lub pracujące w służbach celnych. Z uwagi na fakt członkostwa Polski w Unii Europejskiej, specjalność stwarza perspektywy zatrudnienia w administracji celnej w naszym regionie, będącym jednocześnie granicą obszaru unijnego.

Administracja publiczna

Ta specjalność związana jest z funkcjonowaniem administracji publicznej w Polsce. Realizacja programu pozwoli Ci na zdobycie wiedzy w tej sferze szczególnie przydatnej dla osób planujących podjęcie zatrudnienia lub już zatrudnionych w strukturach administracji publicznej, a więc zarówno w administracji rządowej, jak i samorządowej. Studiując na tej specjalności uzyskasz umiejętności niezbędne do organizowania i wspomagania procesów zarządzania (m.in. w sferze usług publicznych, polityki regionalnej, przedsiębiorczości komunalnej).

Finanse i rachunkowość

Ta specjalność stworzy z Ciebie specjalistę, który może objąć stanowiska kierownicze średniego i wyższego szczebla w obszarze finansów i rachunkowości, realizować samodzielnie funkcje wykonawcze oraz rozpocząć i prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek. Uzyskasz solidne podstawy teoretyczne w najważniejszych dziedzinach finansów i rachunkowości oraz praktyczną wiedzę i kwalifikacje, które umożliwią Ci podejmowanie trafnych decyzji ekonomiczno-finansowych. Ponadto nabierzesz umiejętności samodzielnego i zespołowego rozwiązywania konkretnych problemów w podmiotach gospodarczych, sferze okołobiznesowej oraz administracji publicznej i samorządowej. Znajdziesz zatrudnienie w podmiotach gospodarczych, w instytucjach finansowych i niefinansowych, administracji publicznej lub podejmiesz własną działalność gospodarczą.

Organizacja pracy socjalnej i resocjalizacja

Absolwent tej specjalności w profesjonalny sposób będzie mógł realizować zadania w regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej, a także w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz domach pomocy społecznej. Absolwent uzyska nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także praktyczną.

Zarządzanie transportem - spedycją - logistyką

Podczas studiów uzyskasz kompleksową i usystematyzowaną wiedzę umożliwiającą Ci planowanie i realizację obsługi transportowo–spedycyjno–logistycznej oraz celnej w zakresie krajowego i międzynarodowego obrotu towarowego, w szczególności w zakresie dotyczącym problematyki szeroko rozumianej organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami branży transportowo–spedycyjno–logistycznej w krajowym i międzynarodowym wymiarze ich działania. Wiedza i umiejętności uzyskane w trakcie studiów umożliwią Ci podjęcie pracy w przedsiębiorstwach eksportowych i importowych, urzędach celnych, agencjach celnych i firmach konsultingowych.

Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego

Program tej specjalności umożliwi Ci zdobycie aktualnej wiedzy związanej z funkcjonowaniem służb stojących na straży bezpieczeństwa wewnętrznego w naszym kraju. Osoby już pracujące, np.: w Policji, Straży Granicznej, Wojsku Polskim, Straży Miejskiej w ramach studiów mają możliwość podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. Jeżeli planujesz podjęcie pracy w jednej z ww. instytucji, będziesz mógł zdobyć rzetelną i fachową wiedzę, dającą Ci szansę zatrudnienia, jak i szybkiej kariery zawodowej.

Administrowanie firmą

W ramach tej specjalności główny akcent został położony na kwestie związane z prowadzeniem szeroko rozumianej działalności gospodarczej. W związku z tym realizowane przedmioty nauczania obejmują zagadnienia od prawa, poprzez zarządzanie, do finansów i ekonomiki firmy. Ukończenie studiów stworzy możliwość podjęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także zatrudnienia w różnych firmach jako specjalista w zakresie prawa i zarządzania.

Ochrona informacji

Specjalność "Ochrona informacji" jest odpowiedzą na rosnące na rynku pracy zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników dysponujących wyspecjalizowaną wiedzą obejmującą różne obszary administrowania informacją, m.in.: ochronę danych osobowych, ochronę informacji niejawnych, dostęp do informacji publicznej jak również cyberbezpieczeństwo. Zmiany jakie wprowadzono w ramach tzw. "RODO" ukazały niszę w tej grupie zawodowej...

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wybór i ukończenie studiów na tej specjalności pozwoli Ci na podjęcie pracy w pionach organizacyjno-kadrowych zarówno w administracji publicznej, bankach, instytucjach okołobiznesowych, jak i w podmiotach gospodarczych. Program łączy wiedzę z zakresu przedmiotów prawno-administracyjnych z wiedzą z zakresu zarządzania, w tym szczególnie z zarządzania zasobami ludzkimi. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu: planowania, pozyskiwania i selekcji pracowników, systemów motywowania i wynagradzania, zachowań organizacji, marketingu personalnego oraz teorii podejmowania decyzji.

Multimedia

Prev Next
  • Wirtualne informatory
  • Wirtualny spacer
  • Podkasty

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier