Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Ochrona danych osobowych – 180 godz.

Kurs "Ochrona danych osobowych" w wymiarze 180 godzin będzie prowadzonyw  formie online w semestrze letnim 2021/2022 oraz w semestrze zimowym 2022/2023.

Zajecia będą się odbywać na platformie Teams w godzinach 17.00 - 20.00 w dni powszednie.

Tematyka kursu:

Tematyka

Liczba godzin

1.Prowadzenie dokumentacji przetwarzania danych osobowych przez administratora

 • opracowanie rejestru czynności przetwarzania
 • opracowanie rejestru kategorii czynności przetwarzania
 • sporządzenie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wykazu osób upoważnionych
 • opracowanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • opracowanie polityki ochrony danych osobowych

30

 • dokonanie analizy ryzyka naruszenia ochrony danych osobowych w oparciu o jedną wybraną metodę
 • przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych
 • sporządzenie porozumienia dotyczącego współadministrowania

30

2.Realizacja przez administratora obowiązku informacyjnego

 • sporządzenie klauzuli informacyjnej w przypadku pozyskania danych osobowych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą
 • sporządzenie klauzuli informacyjnej w przypadku pozyskania danych osobowych z innego źródła niż od osoby, której dane dotyczą
 • sporządzenie klauzuli informacyjnej dla kandydata do pracy
 • sporządzenie klauzuli informacyjnej w przypadku przetwarzania danych osobowych w ramach systemu monitoringu wizyjnego
 • sporządzenie klauzuli informacyjnej w przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z przysłaniem newsletteru
 • sporządzenie klauzuli informacyjnej w przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z wydaniem paszportu

 

30

3. Wyznaczenie inspektora ochrony danych (IOD)

 • przeprowadzenie analizy zasadności powołania IOD
 • sporządzenie dokumentu powołującego IOD oraz odwołującego IOD
 • wyznaczenie IOD w formie umowy cywilno-prawnej
 • opracowanie zakresu czynności dla IOD
 • opracowanie planu audytu oraz monitorowania przestrzegania RODO

 

20

4. Realizacja zadania związanego ze zgłoszeniem naruszenia ochrony danych osobowych do

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 • opracowanie procedury zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych w firmie
 • sporządzenie zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych zgodnie z zaleceniami organu nadzorczego
 • sporządzenie wewnętrznej dokumentacji dokonanego naruszenia ochrony danych osobowych
 • opracowanie zawiadomienia skierowanego do osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych

 

30

5.Powierzenie przetwarzania danych osobowych

 • sporządzenie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych dla dostawcy oprogramowania kadrowego dla firmy ze zgodą na podpowierzenie
 • sporządzenie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych na usługi księgowe bez zgody na podpowierzenie

 

10

6. Realizacja praw osób, których dane dotyczą-

 • opracowanie oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • sporządzenie wniosku o udostępnienie danych osobowych oraz uzyskanie ich kopii
 • przygotowanie odpowiedzi na wniosek o realizację prawa dostępu do danych osobowych określonego w art. 15 RODO
 • sporządzenie wniosku o usunięcie danych osobowych (skorzystanie z prawa do bycia zapomnianym)
 • przygotowanie powiadomienia o sprostowaniu danych osobowych oraz o ograniczeniu przetwarzania danych osobowych
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną Sytuacją

 

30

RAZEM

180

 

Osoby chętne do uczestnictwa w kursie proszone są o wypełnienie poniższych dokumentów i wypełnienie formularza:

Prosimy o przesłąnie uzupełnionych i podpisanych skanów dokumentów!

UWAGA! By formularz był aktywny, należy zalogować się na uczelniane konto MS OFFICE!

 

Multimedia

Prev Next
 • Wirtualne informatory
 • Wirtualny spacer
 • Podkasty

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier