Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Drugi etap realizacji Programu (2016-2022)

Zasadniczym celem realizacji drugiego etapu Programu Dobra administracja jest wdrożenie i upowszechnienie wyników badań przeprowadzonych w pierwszym etapie w wymiarze ogólnopolskim. 

                Badania ewaluacyjne przeprowadzone w gminach które uczestniczyły w pierwszym etapie Programu wykazały, że w wyniku jego realizacji zmniejszył się w nich wskaźnik wadliwości aktów wykazywany przez wojewodę, Regionalną Izbę Obrachunkową oraz Samorządowe Kolegium Odwoławcze, zmniejszyła się liczba decyzji wydawanych po upływie terminów określonych w kpa, wdrożony został system rozwoju kompetencji kadry oparty na badaniu luk kompetencyjnych i potrzeb szkoleniowych, uchwalony i wdrożony został kodeks etyczny pracowników urzędu gminy, wdrożone zostały systemy monitorowania i ewaluacji strategii rozwoju i programów wykonawczych, wdrożono procedury konsultacji społecznych.

Oznacza to, że wypracowany  w pierwszym etapie przetestowany i wdrożony  w  podkarpackich gminach model rozwoju kompetencji kadr oparty na indywidualnych potrzebach szkoleniowo doradczych okazał się niezwykle efektywny. Kierując się chęcią upowszechnienia wyników realizacji Programu naukowo-badawczego Dobra administracja  zaproponowaliśmy udział w jego  drugim etapie gminom z całego kraju. Naszym celem jest ich wsparcie w podniesieniu poziomu administrowania zarówno pod względem procedur jaki i sprawności oraz funkcjonalności.

Udział gmin jest całkowicie bezpłatny (wszystkie koszty ponosi Uczelnia) i opiera się na dobrowolności. Wszelkie informacje pozyskane w trakcie realizacji projektu  są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby danej gminy. Formalną podstawą współpracy  są porozumienia podpisywane przez  Wójta (Burmistrza/Prezydenta) i Rektora WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

Każdy z uczestniczących w szkoleniach pracowników  gmin otrzymuje certyfikat wystawiany przez Uczelnię a gmina raport obrazujący tematykę i zakres szkoleń oraz konsultacji ze wskazaniem liczby osób, które podniosły kompetencje wskutek udziału w programie Dobra Administracja.

Badania przeprowadzone w pierwszym etapie realizacji programu  pozwoliły ustalić zasadnicze potrzeby gmin w zakresie podniesienia kompetencji ich pracowników. Opierając się na wynikach tych badań oraz ustaleniach poczynionych we współpracy z gminami spoza woj. podkarpackiego przystępującymi do realizacji drugiego etapu Programu Dobra administracja Uczelnia prowadzi dostosowane do nich szkolenia oraz usługi doradcze w zakresie między innymi:

  • procedury administracyjnej,
  • zamówień publicznych,
  • dyscypliny finansów publicznych i strategii rozwoju gminy w świetle ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Szczegółowy program szkoleń wraz z liczbą godzin i tematyką usług doradczych  ustalany jest w porozumieniu z daną gminą.

Zajęcia w ramach szkoleń prowadzi wykwalifikowana kadra specjalistów w poszczególnych dziedzinach będących jednocześnie  wykładowcami Uczelni, w tym: sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, członkowie Samorządowego Kolegium Odwoławczego, pracownicy Najwyższej Izby Kontroli, Krajowej Administracji Skarbowej, administracji rządowej i samorządowej, biegli rewidenci, adwokaci i radcowie prawni.

Drugi etap realizacji Programu Dobra administracja obejmuje także bezpłatny udział przedstawicieli gmin z całej Polski  w studiach podyplomowych ( maksymalnie po dwóch pracowników każdej z gmin w każdym roku trwania realizacji II etapu projektu)

Doświadczenia płynące z dotychczasowej realizacji Programu pozwoliły nam zmodyfikować  plany i programy studiów podyplomowych prowadzonych przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą w kierunku bardziej efektywnego zabezpieczenia potrzeb samorządu terytorialnego.

Wykaz prowadzonych studiów podyplomowych znajduje się pod adresem  http://wspia.eu/dla-kandydata/podyplomowe/studia-podyplomowe .

Uwzględniając potrzeby jednostek uczestniczących w drugim etapie Programu, na ich życzenie, zostanie także przygotowany dla każdej z nich zindywidualizowany Kodeks Dobrej Administracji wraz z dokumentacja wdrożeniową .

 

Multimedia

Prev Next
  • Wirtualne informatory
  • Wirtualny spacer
  • Podkasty

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier