Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Zadania

 

1. Zadanie nr 1. Działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadry uczelni w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych:

Celem zadania jest podniesienie kompetencji w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych w ramach szkoleń krajowych w okresie wrzesień 2017 r. – październik 2018 r.

Moduł nr 1:  nowoczesne metody nauczania.

Zajęcia obejmować będą 45 godzin dydaktycznych na grupę

Forma zajęć: warsztaty

Tematyka zajęć: Kompetencje (specjalistyczne, dydaktyczne, psychologiczne),  pożądane cechy nauczyciela akademickiego  (relacje nauczyciel –student, autoprezentacja), zasady, formy i środki kształcenia, metody nauczania (podające, problemowe, eksponujące praktyczne, tekstu przewodniego; projektu edukacyjnego; webquest;  flipped classroom; peer learning; tutoring, coaching, mentoring; design thinking; case study), ocenianie w procesie kształcenia.

Moduł nr 2: prezentacje graficzne-PowerPoint, Gimp, Inkscaple, Audacity

Zajęcia obejmować będą 23 godzin dydaktycznych na grupę

Forma zajęć: warsztaty.

Tematyka zajęć: tworzenie prezentacji multimedialnych z zastosowaniem najnowszych możliwości ww. programów, wykorzystywanie plików filmowych i dźwiękowych wordartów, umieszczanie grafiki, metody konstruowania tekstów oraz nietypowych wzorców, tworzenie slajdów w różnych konfiguracjach oraz relacjach między nimi, wstawianie diagramów oraz ich animowanie.

Oczekiwane kompetencje Uczestnika Projektu: Uczestnik Projektu potrafi samodzielnie przygotować prezentacje multimedialne w wybranym programie.

 

2. Zadanie nr 2. Działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadry uczelni w zakresie umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia:

Moduł nr 1: „wykorzystanie tablic interaktywnych w procesie dydaktycznym”.

Celem zadania jest podniesienie kompetencji w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych w ramach szkoleń krajowych w okresie: wrzesień 2017 r. – październik 2018 r.

Zajęcia obejmować będą 17 godziny dydaktyczne na grupę

Forma zajęć: warsztaty

Tematyka zajęć: instalacja i uruchomienie, wygląd interfejsu, podstawowe elementy sterujące, sporządzanie i wyświetlanie notatek, rysunków, otwieranie i zapisywanie treści, wyświetlanie, korzystanie z gotowych lekcji i zasobów sieci Internet, wyświetlanie filmów, pisanie po filmach i przechwytywanie powstałych notatek, tworzenie i modyfikowanie lekcji.

Oczekiwane kompetencje Uczestnika Projektu potrafi:

a)      podłączać i uruchamiać tablicę,

b)      używać elementów wyposażenia, sterować pracą ustawieniami,

c)       postępować w typowych sytuacjach awaryjnych,

d)      nanosić notatki i rysunki na tablicę interaktywną oraz na istniejące zasoby,

e)      tworzyć i modyfikować lekcje, wyświetlać filmy i prezentować zasoby Internetu.

Moduł nr 2: „posługiwanie się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystanie w procesie kształcenia”.

Zajęcia obejmować będą 14 godzin dydaktycznych na grupę

Forma zajęć: warsztaty

Tematyka zajęć: bazy danych zamieszczone na oficjalnych stronach internetowych Sejmu RP i Senatu RP, EU, naczelnych i centralnych organów administracji państwowej, organów samorządowych, NBP, banków i innych przedsiębiorców, organizacji konsumenckich, bazy aktów prawnych(np. LEX), orzeczeń Trybunałów i sądów, BD umożliwiające samodzielne uzyskanie informacji o przedsiębiorcach(CIDG, KRS), elektroniczna baza ksiąg wieczystych, oraz inne publiczne bazy danych.

Oczekiwane kompetencje Uczestnika Projektu:

Uczestnik Projektu potrafi biegle korzystać z danych i informacji zawartych w profilowanych bazach danych oraz wykorzystywać je w procesie dydaktycznym.

Moduł nr 3: „baza danych Access”.

Zajęcia obejmować będą 23 godzin dydaktycznych na grupę

Forma zajęć: warsztaty

Tematyka zajęć: podstawy Bazy Danych (BD), rekordy i operacje na rekordach, tworzenie relacyjnych BD, kwerendy, formularze i kontrolki, raporty, eksportowanie, importowanie
i łączenie danych, bezpieczeństwo, kopie zapasowe.

Oczekiwane kompetencje Uczestnika Projektu: uczestnik zdobędzie umiejętności w zakresie projektowania, tworzenia, wykorzystywania BD oraz przystosowania ich do pracy dydaktycznej oraz naukowej. Uczestnik Projektu nauczy się jak efektywnie korzystać z BD przy pomocy programu Access, wzbogacać istniejące bazy o elementy takie jak formularze do wprowadzania danych, kwerendy do przetwarzania, analizy i raportowania danych.

 

3. Zadanie nr 3. Działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie prowadzenia dydaktyki w języku obcym.

Celem zadania jest podniesienie kompetencji w zakresie prowadzenia dydaktyki w języku obcym w ramach Projektu w okresie: wrzesień 2017 r. -  październik 2018 r.

Moduł nr 1: Język angielski prawniczy

Zajęcia obejmować będą 120 godzin dydaktycznych na grupę

Forma zajęć: warsztaty

Tematyka zajęć (moduł 1): słownictwo specjalistyczne, ćwiczenia mowy, przygotowywanie materiałów dydaktycznych, prezentacja przykładowych wykładów.

Oczekiwane kompetencje Uczestnika Projektu (moduł 1): uczestnik potrafi biegle posługiwać się specjalistycznym j. angielskim, samodzielnie prowadzić wykłady w języku obcym. Warsztaty odbywać się będą w salach wskazanych przez Zamawiającego, w trybie dziennym, popołudniowym, w dni robocze od poniedziałku do piątku i/lub w weekendy pomiędzy godz. 8.00-21.00. Szczegółowy harmonogram zajęć będzie dostosowany do preferencji uczestników projektu.

Moduł nr 2:  Język angielski prawniczo-ekonomiczny

Zajęcia obejmować będą 120 godzin dydaktycznych na grupę

Forma zajęć: warsztaty

Tematyka zajęć (moduł 2): słownictwo specjalistyczne, ćwiczenia mowy, przygotowywanie materiałów dydaktycznych, prezentacja przykładowych wykładów.

Oczekiwane kompetencje Uczestnika Projektu (moduł 2): uczestnik potrafi biegle posługiwać się specjalistycznym j. angielskim, samodzielnie prowadzić wykłady w języku obcym.

 

4. Zadanie nr 4. Działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadry WSPiA w zakresie zarządzania informacją.

Celem zadania jest podniesienie kompetencji w zakresie zarządzania informacją, w tym zarządzania informacją w procesie dydaktycznym, w okresie: wrzesień 2017 r. - październik 2018 r.

Moduł nr 1:” Zarządzanie informacją w procesie dydaktycznym”

Zajęcia obejmować będą 23 godzin dydaktycznych na grupę

Forma zajęć: warsztaty

Tematyka zajęć:  Istota, własności i funkcje informacji, zarządzanie informacją (uwarunkowania, metody oraz skutki, działania komunikacyjne: intencjonalność, interpretacja), obiektywizacja potrzeb informacyjnych, a jej subiektywizacja w zarządzaniu informacją (sposoby obiektywizacji i subiektywizacji, wzorce komunikowania interpersonalnego oraz kreacja i realizacja funkcji informacyjnych), bezpieczeństwo  pozyskiwania, przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania informacji.

Oczekiwane kompetencje Uczestnika Projektu: Uczestnik Projektu identyfikuje różnice między informowaniem a komunikowaniem, posiada wiedzę w zakresie kryteriów doboru i oceny jakości nośnika informacji oraz przestrzegania bezpieczeństwa i jakości gromadzenia informacji. Potrafi wskazać sposoby wykorzystania informacji przez jej adresatów. Posiada zdolność do rozpoznania i klasyfikowania procesów informacyjnych,  posiada następujące kompetencje: odpowiedzialność, zdolność do współdziałania, w sposób profesjonalny dokonuje konstruktywnej krytyki posiadanej informacji, w sposób jasny i zrozumiały przekazuje wiedzę i umiejętności uzyskane w trakcie zajęć problemowych.

Multimedia

Prev Next
  • Wirtualne informatory
  • Wirtualny spacer
  • Podkasty

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier