Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Audytor wewnętrzny

( zajęcia przygotowujące do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego: procedury, organizacja, standardy, analiza ryzyka, dokumentacja, studia przypadku) – 120 godzin.

 

L.p.

Tytuł zajęć

 

Liczba godzin

1

Ustrój administracji publicznej

10

2

Nadzór i kontrola w administracji

5

3

Postępowanie podatkowe

8

4

Wybrane instytucje prawa podatkowego

5

5

Działalność zawodowa w sferze finansów

- podstawy prowadzenia działalności gospodarczej przez: audytora, biegłego rewidenta, doradcę podatkowego

8

6

Finanse publiczne i prawo finansów publicznych

10

7

Dyscyplina finansów publicznych

4

8

Sprawozdawczość finansowa jednostek sektora finansów publicznych

15

9

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy

5

10

Audyt wewnętrzny

15

11

Plan audytu i standardy audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych

10

12

Metodyka pracy audytora wewnętrznego (dokumentacja audytu i ocena pracy audytora)

15

13

Zatrudnienie pracownicze i niepracownicze audytora wewnętrznego

5

14

Etyka zawodowa audytora i standardy międzynarodowe praktyki audytorskiej

5

 

 

Kurs z zakresu audytu wewnętrznego stanowi podstawę nabycia przez uczestnika wiedzy wymaganej od osoby pragnącej wykonywać zawód audytora wewnętrznego. Zawód ten wprowadzony został przez art. 286 ustawy o finansach publicznych. Rolą audytora wewnętrznego jest prowadzenie obligatoryjnych czynności kontrolnych,

w szczególności w jednostkach sektora finansów publicznych (urzędach administracji rządowej, zakładach administracyjnych, państwowych funduszach celowych, jednostkach samorządu terytorialnego) w celu stworzenia prawnych gwarancji prawidłowości wydatków budżetowych oraz gospodarowania środkami budżetowymi.

Audytor wewnętrzny prowadzi kontrolę legalności wydatków i kosztów. Dopełnia czynności sprawdzających, sporządza plany audytu i sprawozdania. Zawód wykonuje jako pracownik jednostki lub jako usługodawca zewnętrzny - przedsiębiorca.

 

Projektowany kurs umożliwia nabycie wiedzy niezbędnej do wykonywania czynności audytorskich i przystąpienie do egzaminu certyfikacyjnego, którego zdanie jest równoznaczne z uzyskaniem uprawnień audytora wewnętrznego (art. 286 ust. 1 pkt 5

lit. a ustawy o finansach publicznych). Umożliwia też nabycie uprawnień audytora ścieżką alternatywną, dając podstawę do aplikowania na studia podyplomowe z zakresu audytu, które wraz z dowolnym innym wykształceniem wyższym dają uprawnienia do wykonywania zawodu audytora (art. 286 ust. 1 pkt 5 lit. d cyt. ustawy). Niezależnie od tego, ukończenie kursu umożliwia wykonywanie czynności audytu wewnętrznego (pod nadzorem audytora) w zakresie nie wymagającym posiadania uprawnień zawodowych (w ramach 2-letniej praktyki uregulowanej w art. 286 ust. 1 pkt 5 lit. d cyt. ustawy).

            Zapotrzebowanie na audytorów wewnętrznych zgłaszają głównie organy samorządu terytorialnego i administracja rządowa, a także wymiar sprawiedliwości (sądy i prokuratury) gdyż przeważająca większość inwestycji przez nie podejmowana wiąże się z wydatkami, których poniesienie uruchomienia procedurę audytu wewnętrznego.

 

Kompetencje absolwenta kursu:

            Osoba, która ukończyła kurs audytu wewnętrznego:

- potrafi prawidłowo wykonywać czynności audytorskie w zakresie niewymagającym statusu audytora wewnętrznego;

- potrafi sporządzać plany audytu;

- zna standardy audytu wewnętrznego;

- zna ustrojowe podstawy działalności administracji rządowej i samorządu terytorialnego;

- zna prawno-finansowe mechanizmy realizacji zadań w jednostkach poddanych obowiązkowi audytu;

- zna strukturę sprawozdań finansowych w administracji publicznej;

- zna mechanizmy audytu wewnętrznego i jego funkcję;

- zna miejsce audytora wewnętrznego pośród innych zawodów związanych z sektorem finansów i prawa finansowego;

- zna metodykę pracy audytora wewnętrznego i zasady jego zatrudniania;

- zna zasady etyki zawodowej audytora i standardy międzynarodowe audytu.

Multimedia

Prev Next
  • Wirtualne informatory
  • Wirtualny spacer
  • Podkasty

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier