Dla kandydatów na studia

Dlaczego warto studiować na kierunku ADMINISTRACJA // ZARZĄDZANIE Dlaczego warto studiować na kierunku PRAWO Dlaczego warto studiować na kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
 • wieloletnie doświadczenie w kształceniu na "administracji";
 • atrakcyjne specjalności;
 • zaczynając studia nie musisz wybierać: "administracja" czy "zarządzanie";
 • najlepsza "administracja" wśród uczelni niepublicznych w Polsce;
 • wysokie oceny PKA;
 • krótki czas poszukiwania pracy;
 • nowoczesny system kształcenia praktycznego;
 • doskonałe warunki studiowania;

więcej...

 • jeden z najlepszych wydziałów "prawa" w Polsce w XII Rankingu Gazety Prawnej,
 • piąte miejsce w Polsce w rankingu Perspektyw 2017;
 • znakomita kadra nauczająca;
 • nowoczesny system kształcenia praktycznego;
 • ścieżka aplikacyjna;
 • uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych;
 • absolwenci "prawa" w WSPiA najszybciej w regionie znajdują pracę po studiach

więcej...

 • jako pierwsza uczelnia na Podkarpaciu uzyskaliśmy uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na "bezpieczeństwie wewnętrznym";
 • oferujemy atrakcyjne specjalności;
 • w procesie kształcenia kładziemy duży nacisk na aspekty praktyczne;
 • absolwenci WSPiA znajdują pracę w Wojsku, Policji, Strazy Granicznej i i nnych służbach mundurowych;
 • nowoczesne Laboratorium Kryminalisyczne;
 • nowoczesna strzelnica elektroniczna;
 • symulator wirtualnej sceny zbrodni Cyber Crime

więcej...

Dla studentów i kandydatów

System Edukacji Dodatkowej - BED System Kształcenia Praktycznego Stypendia Akademickie Biuro Karier

BED to nowatorskie rozwiązanie po­zwa­lające na rozwijanie za­in­te­re­so­wań i umiejętności studentów. W ramach BED każdy student, studiujący w WSPIA może wybrać dodatkowe bezpłatne zajęcia, m.in.: studia podyplomowe (pierwszy semestr) , kursy i warsztaty.

Dowiedz się więcej o BED

W  WSPiA  funkcjonują dwa systemy stypendialne. Oprócz stypendiów z budżetu państwa (stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi) studenci WSPiA są nagradzani stypendiami z budżetu Uczelni.Informacje o stypedniach

Filmy uczelniane

Prev Next
Otwórz film
2021-11-16VIII Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego w WSPIA
Otwórz film
2021-08-16Graduacja absolwentów WSPiA, 31 lipca 2021 r.
Otwórz film
2020-06-26WSPiA w akcji #GaszynChallenge, 26 czerwca 2020 r.
Otwórz film
2021-07-09VII Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego w WSPIA
Otwórz film
2019-07-17Zostań studentem WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej
Otwórz film
2019-12-17Otrzęsiny 2019 WSPIA - koncert CLEO, 24 października 2019 r.
Otwórz film
2019-08-09VI Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa w WSPiA, 22.05.2019

Multimedia

Prev Next
 • Wirtualne informatory
 • Wirtualny spacer
 • Podkasty

Absolwenci

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier