Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Czwarte posiedzenie Polsko-Ukraińskiego Klubu Konstytucjonalistów

Obrady Polsko-Ukraińskiego Klubu Konstytucjonalistów zorganizowane w dniach 1-3 lipca 2013 roku  odbywały się w Sali lustrzanej Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie. Konferencję otworzyli prof. Jerzy Posłuszny, Rektor Wyższej Szkoły Prawa i Administracji oraz prof. Adrij Bojko, Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie.

Witając uczestników IV posiedzenia Polsko-Ukraińskiego Klubu Konstytucjonalistów prof. Jerzy Posłuszny, Rektor WSPiA mówił, że jest to bardzo cenna inicjatywa pomagająca w rozwiązywaniu problemów konstytucyjnych obu krajów. – Naukowcy zrzeszeni w Klubie cały czas monitorują propozycje zmian w konstytucjach obu krajów i przedstawiają własne oceny oraz stanowiska. Z każdym rokiem zauważamy, że nasza praca staje się coraz bardziej efektywna. Wspólnie udaje nam się rozwiązywać wiele problemów dotyczących Polaków i Ukraińców. Pokazuje to, że spotkania, podczas których między specjalistami dochodzi do wymiany spostrzeżeń na tematy ważne dla obywateli obu krajów, są konieczne i pożyteczne. Klub jest również doskonałym przykładem na to, jak ważne są konkretne działania i współpraca naukowców z Polski i Ukrainy – mówił, otwierając konferencję prof. Jerzy Posłuszny, inicjator powstania Polsko-Ukraińskiego Klubu Konstytucjonalistów.

Pracę Polsko-Ukraińskiego Klubu Konstytucjonalistów docenili Ambasadorzy obu Państw. Specjalne listy do uczestników posiedzenia skierowali dr Henryk Litwin – Ambasador Polski na Ukrainie oraz prof. Markijan Malski – Ambasador Ukrainy w Polsce.

Tematem przewodnim posiedzenia Klubu były „Konstytucyjne podstawy zrzeszania się obywateli w Polsce i na Ukrainie”. W czasie dyskusji jej uczestnicy zwracali uwagę na problemy organizacji obywatelskich na Ukrainie oraz rozwiązania prawne dotyczące wolności zrzeszania się obywateli. Naukowcy poruszyli również temat instytucji obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, ustrojowej roli dobrowolnych zrzeszeń i fundacji oraz udział organizacji pozarządowych i partii politycznych w procesie konstytucyjnym.

W dyskusji oprócz prof. Jerzego Posłusznego, Rektora WSPiA oraz prof. Adrija Bojko, Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie uczestniczyli również prof. Wołodymyr Szapował, Przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej Ukrainy, dr Jurij Kluczkowski, prof. Zygmunt Niewiadomski – Wykładowca WSPiA oraz mgr Teresa Kubas- Hul – Przewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Pełnomocnik Rektora WSPiA ds. UE

Referaty przedstawione w dyskusji przygotowali wybitni konstytucjonaliści z Polski i Ukrainy m.in. prof. Pawło Gural – Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie, prof. A. Szmyt – Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Gdańskiego, dr Natalia Bohaszewa, Instytut Ustawodawstwa Rady Najwyższej Ukrainy, prof. Krzysztof Eckhardt, WSPiA oraz prof. dr hab. Ljubomir Borysławski, członek Zgromadzenia Konstytucyjnego Ukrainy, Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie.

Po tym posiedzeniu wydano dwie książki obrazujące jej przebieg w języku polskim (Podstawy wolności zrzeszania się oraz zasada samorządności w prawie konstytucyjnym Polski i Ukrainy, red. W.Skrzydło, W.Szapował, K.Eckhardt. P.Steciuk, Rzeszów-Przemyśl 2013, s.s.249) oraz ukraińskim (Основи свободи об'єднання та принцип самоврядності в конституційному праві Польщі і України,  red. W.Skrzydło, W.Szapował, K.Eckhardt. P.Steciuk, Rzeszów-Przemyśl 2013, s.s.249).

Zobacz także:

http://wspia.eu/uczelnia/aktualnosci/4261,iv-posiedzenie-polsko-ukrai-skiego-klubu-konstytucjonalist-w.html

http://wspia.eu/uczelnia/aktualnosci/4258,we-lwowie-obraduje-polsko-ukrai-ski-klub-konstytucjonalist-w.html

 

Multimedia

Prev Next
  • Wirtualne informatory
  • Wirtualny spacer
  • Podkasty

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier