Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Ochrona danych osobowych

Podstawowe informacje:

 1. Studia trwają 2 semestry. 
 2. W programie ok. 180 godzin zajęć.
 3. Studia prowadzone systemem niestacjonarnym (zaocznym).
  W roku akademickim 2021/2022 zajęcia na studiach podyplomowych będą odbywały się w formie hybrydowej - słuchacz będzie miał możliwość wyboru pomiędzy zajęciami zdalnymi (on-line) a zajęciami prowadzonymi w budynkach uczelni.
 4. Wymagane dokumenty:
  • 1 zdjęcie,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80 zł. (opłatę należy wnosić na rachunek WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa: 51 20300045 1110 0000 0090 6040, BNP Paribas Bank Polska S.A.) - płatne w momencie rozpoczęcia cyklu kształcenia,
  • dowód osobisty do wglądu.
 5. Dni prowadzenia zajęć: soboty i niedziele.
 6. Zajęcia odbywają się w siedzibie WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w Rzeszowie oraz w systemie on-line (do wyboru).
 7. Opłaty za studia:
  • 3 400 zł. (możliwość płatności w wariantach wpłat: miesięcznych, semestralnych lub jednorazowo),
  • dla absolwentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej (dotyczy wyłacznie absolwentów, którzy studiowali w WSPIA przez pełny cykl studiów - 4, 6 lub 10 semestrów) - 30% rabatu (opłata po rabacie - 2 380 zł.),*
  • dla studentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej odbywających Studia podyplomowe w ramach Systemu Edukacji Dodatkowej - BED - 1 700 zł. (opłata wnoszona jest za II semestr studiów), więcej informacji na stronie... .*
   * zniżki nie łączą się ze sobą.
 1. Przyjęcia odbywają się na zasadzie zgłoszeń (studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów II stopnia - magisterskich oraz absolwentów studiów I stopnia - licencjackich i inżynierskich). 
 2. Zajęcia zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania się odpowiedniej ilości słuchaczy.
 3. Kandydaci proszeni są o dokonanie rejestracji drogą elektroniczną na stronie e-rekrutacja.wspia.eu i kierowanie się wytycznymi w zakładce "krok po kroku".
 4. Rekrutacja trwa do 15 listopada br.

Studia podyplomowe „Ochrona danych osobowych”

 

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie przepisów o ochronie i bezpieczeństwie danych. Program zapewnia pogłębienie wiedzy dla administratorów danych, pełnomocników ds. cyberbezpieczeństwa,  specjalistom IT oraz osób, które obecnie lub w przyszłości zamierzają specjalizować się w zagadnieniach ochrony danych osobowych, przygotowanie uczestników do wykonywania funkcji inspektora ochrony danych.

Cel główny: 

Podstawowym celem jest nabycie umiejętności zawodowych niezbędnych do wykonywania obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych w podmiotach funkcjonujących w sferze administracji publicznej i w przedsiębiorstwach.

Cele szczegółowe: 

nabycie wiedzy, umiejętności teoretycznych i przygotowanie do pracy pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym w pionach bezpieczeństwa administracji publicznej, a także w przedsiębiorstwach do wykonywania funkcji Inspektora Danych Osobowych,  dla osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych w jednostce, dla osób zajmujących się w ramach obowiązków pracowniczych przetwarzaniem danych osobowych.

Profil absolwenta - absolwent studiów uzyska kwalifikacje przydatne do:

wykonywania pracy zawodowej, wymagającej stosowania przepisów dotyczących ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych. Absolwent uzyska wiedzę z zakresu wdrożenia i doskonalenia systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Dzięki studiom uczestnik zdobędzie niezbędne kompetencje w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, a jednostka w której jest zatrudniony, będzie w mniejszym stopniu narażona na  ryzyka związane z naruszeniem ochrony danych.

 

Plan studiów obejmuje:

I semestr:

 1. Podstawy prawne (europejskie, krajowe) ochrony danych osobowych.
 2. Zasady ochrony danych osobowych.
 3. Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym i prywatnym.
 4. Prawo do przetwarzania danych osobowych.
 5. Uprawnienia osób, których dane dotyczą.
 6. Obowiązki Administratora danych osobowych.
 7. Prawa i obowiązki Inspektora ochrony danych osobowych. Etyka zawodowa.
 8. Prawne i praktyczne aspekty tworzenia dokumentacji ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.
 9. Naruszenia ochrony danych osobowych – formy zabezpieczeń przed wyciekami.
 10. Urząd Ochrony Danych Osobowych – zadania i kompetencje.
 11. Ochrona danych osobowych w pracy zdalnej.

 

II semestr:

 1. Ochrona osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa (sygnaliści) a ochrona danych osobowych.
 2. Procedury, dotyczące usuwania danych opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie www oraz przeglądu zasobów danych.
 3. Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego.
 4. Osoba odpowiedzialna za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.
 5. Zgłaszanie incydentów do CSIRT GOV, MON, NASK.
 6. Analiza ryzyka.
 7. Audyt ochrony danych osobowych.
 8. Umowy powierzenia danych osobowych.
 9. Dobra osobiste i wizerunek - przesłanki i zakres ochrony.
 10. Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych.
 11.  Formy jawności gospodarowania środkami publicznymi (rejestr umów) a ochrona danych osobowych.
 12. Warunki nakładania administracyjnych kar pieniężnych oraz sankcje.
 13. Postępowanie sądowo-administracyjne w sprawach ochrony danych osobowych.


 

Multimedia

Prev Next
 • Wirtualne informatory
 • Wirtualny spacer
 • Podkasty

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier