Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Pozyskiwanie i rozliczanie funduszy zewnętrznych

Podstawowe informacje:

 1. Studia trwają 2 semestry. 
 2. W programie ok. 180 godzin zajęć.
 3. Studia prowadzone systemem niestacjonarnym (zaocznym).
  W roku akademickim 2021/2022 zajęcia na studiach podyplomowych będą odbywały się w formie hybrydowej - słuchacz będzie miał możliwość wyboru pomiędzy zajęciami zdalnymi (on-line) a zajęciami prowadzonymi w budynkach uczelni.
 4. Wymagane dokumenty:
  • 1 zdjęcie,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80 zł. (opłatę należy wnosić na rachunek WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa: 51 20300045 1110 0000 0090 6040, BNP Paribas Bank Polska S.A.) - płatne w momencie rozpoczęcia cyklu kształcenia,
  • dowód osobisty do wglądu.
 5. Dni prowadzenia zajęć: soboty i niedziele.
 6. Zajęcia odbywają się w siedzibie WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w Rzeszowie oraz w systemie on-line (do wyboru).
 7. Opłaty za studia:
  • 3 400 zł. (możliwość płatności w wariantach wpłat: miesięcznych, semestralnych lub jednorazowo),
  • dla absolwentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej (dotyczy wyłacznie absolwentów, którzy studiowali w WSPIA przez pełny cykl studiów - 4, 6 lub 10 semestrów) - 30% rabatu (opłata po rabacie - 2 380 zł.),*
  • dla studentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej odbywających Studia podyplomowe w ramach Systemu Edukacji Dodatkowej - BED - 1 700 zł. (opłata wnoszona jest za II semestr studiów), więcej informacji na stronie... .*
   * zniżki nie łączą się ze sobą.
 1. Przyjęcia odbywają się na zasadzie zgłoszeń (studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów II stopnia - magisterskich oraz absolwentów studiów I stopnia - licencjackich i inżynierskich). 
 2. Zajęcia zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania się odpowiedniej ilości słuchaczy.
 3. Kandydaci proszeni są o dokonanie rejestracji drogą elektroniczną na stronie e-rekrutacja.wspia.eu i kierowanie się wytycznymi w zakładce "krok po kroku".
 4. Rekrutacja trwa do 15 listopada br.

 

Studia podyplomowe „Pozyskiwanie i rozliczanie funduszy zewnętrznych”

 

W ramach studiów podyplomowych "Pozyskiwanie  i rozliczanie funduszy zewnętrznych" przybliżone zostaną m.in. obszary i zagadnienia związane z analizą poszczególnych dostępnych źródeł finansowania działalności inwestycyjnej i pozainwestycyjnej danej organizacji, zasady i metodologia opracowywania projektów, sposób i kryteria ich oceny, proces zawierania umów o dofinansowanie, zasady wdrażania  i rozliczania projektów, kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność, monitoring i sprawozdawczość, wybór dostawców i wykonawców, personel projektu, baza monitorowania uczestników, promocja. 

Celem studiów jest nabycie kompetencji oraz praktycznych umiejętności w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania zarówno projektów inwestycyjnych jak i pozainwestycyjnych, wdrażania oraz rozliczania projektów współfinansowanych z funduszy europejskich, Funduszy norweskich i Funduszy EOG, oraz innych środków publicznych.  Celem studiów jest również nabycie praktycznych umiejętności w zakresie nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania projektami.

Zdobyta wiedza, kompetencje i praktyczne umiejętności przyczynią się do podniesienie konkurencyjności kadry sektora finansów publicznych, podmiotów gospodarczych oraz organizacji pozarządowych poprzez poprawę zdolności do skutecznego i sprawnego pozyskiwania środków zewnętrznych, prowadzenia i rozliczania  projektów.

Studia podyplomowe są adresowane do: osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania planowanych do realizacji projektów w ramach danej organizacji, opracowujących wnioski aplikacyjne,  prowadzących i rozliczających projekty lub przygotowujących się do udziału w projektach, członków kadry zarządzającej, kierowników projektów, osób realizujących w projektach poszczególne zadania merytoryczne lub nadzorujących projekty, osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą i innych specjalistów, pracowników biur projektowych, którym niezbędna jest szczegółowa wiedza w tym zakresie.

Program studiów obejmuje szeroki zakres zagadnień dotyczących zarówno pozyskiwania środków zewnętrznych, zarządzania projektami jak i skutecznego ich rozliczenia. Słuchacze nabędą praktyczne umiejętności w planowaniu, realizacji i ocenie prowadzonych przez podmiot gospodarczy czy organizację projektów.

Szczególny nacisk położony zostanie na kwestie praktyczne. Zajęcia prowadzone będą przez praktyków posiadających wieloletnie doświadczenie w skutecznym pozyskiwaniu środków zewnętrznych, wdrażaniu oraz rozliczaniu projektów.

Program studiów przewiduje urozmaicone formy zajęć: wykłady, warsztaty, pracownie praktyczne, opracowywanie projektów w oparciu o właściwe generatory wniosków, rozliczanie projektów w oparciu o dostępne programy informatyczne w tym SL2014, gry symulacyjne i projekty realizowane przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi i prezentacji multimedialnych.


Wybrana problematyka:

 1. Analiza dostępnych źródeł finansowania  działalności inwestycyjnej i po-zainwestycyjnej danej organizacji.
 2. Analiza dokumentacji konkursowej.
 3. Metodologia opracowywania projektów.
 4. Zajęcia praktyczne w zakresie opracowywania i rozliczania projektów.
 5. Kwalifikowalność wydatków.
 6. Sposób wyboru wykonawców, dostawców.
 7. Baza konkurencyjności.
 8. Harmonogramy płatności, wnioski o płatność.
 9. Zarządzanie projektami, budowanie zespołów projektowych.
 10. Zarządzanie czasem i zasobami w projektach.
 11. Budowanie zespołów projektowych, zarządzanie kapitałem ludzkim.
 12. Zarządzanie jakością w projektach.
 13. Systemy informatyczne w zarządzaniu projektami.
 14. Najlepsze praktyki w zarządzaniu projektami.
 15. Prawne aspekty w zarządzaniu projektami.

Multimedia

Prev Next
 • Wirtualne informatory
 • Wirtualny spacer
 • Podkasty

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier