Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Nr 3/2018 (52)

TREŚĆ ZESZYTU (52) 3/2018 „ADMINISTRACJA. TEORIA – DYDAKTYKA – PRAKTYKA”  
STUDIA i ARTYKUŁY  
prof. dr hab. Hanna Knysiak-Sudyka, Uniwersytet Jagielloński  
Nowe instytucje procesowe w Kodeksie postępowania administracyjnego a realizacja zasady szybkości i prostoty postępowania administracyjnego 5
dr hab. Ludwik Żukowski, prof. WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej  
dr hab. Zbigniew Czarnik, prof. WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej  
Wielość podmiotów ubiegających się o dobra rzadkie 18
dr hab. Zdzisław Gawlik, prof. WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej  
Obrót nieruchomościami rolnymi w świetle Konstytucji RP 38
dr hab. Kazimierz Lankosz, prof. WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej
 
Dziesięć lat po reformie Trybunału Administracyjnego ONZ 54
dr hab. Robert Sawuła, prof. WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej  
Kilka uwag w kwestii wykładni przepisów art. 101 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 87 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym 70
dr hab. Martyna Wilbrandt-Gotowicz, UKSW w Warszawie  
Perspektywy ochrony interesu publicznego na podstawie regulacji ustawy z 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa 88
dr Robert Bałdys, WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa  
Meandry organizacyjne administracji spraw wewnętrznych III Rzeczypospolitej Polskiej. Tworzenie służb do zwalczania przestępczości zorganizowanej i mafijnej 103
dr Agnieszka Gałakan-Halicka, WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa  
Podmioty władzy rodzicielskiej 116
dr Agnieszka Kania, Uniwersytet Zielonogórski  
Determinanty stosowania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich 134
dr Krzysztof Kaszubowski, Uniwersytet Gdański  
Postępowanie uproszczone jako nowy tryb administracyjnego postępowania jurysdykcyjnego (zagadnienia wybrane)  142
dr Maciej Kobak, WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa  
Aksjologia zasad prawa administracyjnego. Uwagi systemowe 152
dr Anna Ostrowska, UMCS w Lublinie  
Niepewność prawa na przykładzie sądowej kontroli statutów gmin 171
dr Anna Rogacka-Łukasik, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu  
Funkcjonale powiązania wybranych instytucji prawa publicznego z prawem prywatnym międzynarodowym  188
ks. dr Marek Story, WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa  
Wiek wymagany do zawarcia małżeństwa w Polsce 200
dr Katarzyna Tkaczyk-Rymanowska, WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa  
Niepodleganie karze w ujęciu przepisów kodeksu karnego skarbowego – zarys problemu 214
mgr Arleta Dulkowska, Uniwersytet Śląski  
Konstytucja RP jako gwarant ochrony prawa do wolności twórczości artystycznej  230
mgr Kamil Gacek, absolwent Europeistyki na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Akademii Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Studium Polityki Zagranicznej  
mgr Dominik Góra, doktorant w katedrze Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego  
Nowe technologie w prawie publicznym perspektywą rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej w aspekcie polityczności 249
mgr Adrian Herbut, doktorant WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej  
Informacja publiczna – właściwa granica pomiędzy jawnością życia publicznego, a uciążliwością dla podmiotów publicznych 263
mgr Jacek Pomykała, doktorant WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej  
Konstytucyjne ograniczenia ochrony prawa własności
282
mgr Alicja Woźniak, doktorantka WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej  
Wolność wypowiedzi w Internecie 293

 

Multimedia

Prev Next
  • Wirtualne informatory
  • Wirtualny spacer
  • Podkasty

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier