Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Numer 4/2009 (17)

TREŚĆ ZESZYTU (17) 4/2009 „ADMINISTRACJA. TEORIA – DYDAKTYKA – PRAKTYKA”  
Od Redakcji  
ARTYKUŁY  
mgr Małgorzata Andrzejczak, Uniwersytet Łódzki
Zakres pojęcia spraw ze stosunków pracy i stosunków służbowych w rozumieniu art. 239 pkt 1d p.p.s.a.
5
mgr Anna Bargiel, Uniwersytet Łódzki
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
7
mgr Beata M. Blankiewicz-Wóltańska, mgr Ewa Kwiatkowska-Szymak, Uniwersytet Łódzki
Sądowoadministracyjna kontrola odwołania prezesa samorządowego kolegium odwoławczego
23
mgr Mateusz Chołodecki, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Kontrola sądów administracyjnych w sprawach chorób zawodowych
39
mgr Jaromir Cysek, Uniwersytet Łódzki
Sądowa kontrola decyzji w sprawach chorób zawodowych
54
mgr Marcin Czechowski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dualizm dróg sądowych w sprawach dotyczących zatrudnienia funkcjonariuszy służb umundurowanych
69
mgr Piotr Dębkowski, Uniwersytet Łódzki
Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP a podatek VAT
86
mgr Marta Flek, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Kontrola sądów administracyjnych w sprawach z zakresu prawa pracy – przyczynek do dyskusji
99
mgr Małgorzata Grego, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Kontrola sądów administracyjnych w sprawach prawa pracy. Sądowoadministracyjna kontrola decyzji organów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej
110
mgr Joanna Kastelik, mgr Irena Chlebik, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Czy wójt, burmistrz (prezydent) może zaskarżyć uchwałę rady gminy w zakresie ustalenia jego wynagrodzenia do sądu administracyjnego na podstawie art. 101 ust. 1 u.s.g.?
126
mgr Maciej Kobak, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu
Prawo do sądu administracyjnego w sprawach z zakresu prawa pracy – zagadnienia wybrane
140
mgr Anna Korytowska, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Sprawowanie kontroli przez sądy administracyjne w zakresie uchwał organów samorządu lekarskiego dotyczących wykonywania zawodu lekarza
152
mgr Monika Kutarska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uprawnienia funkcjonariuszy Służby Więziennej do dodatku za wysługę lat w orzecznictwie sądów administracyjnych
171
mgr Jadwiga Majewska, Uniwersytet Warszawski
Bezstronność w kontekście art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego
186
mgr Radosław Mikuła, Uniwersytet Łódzki
Mianowanie, jako podstawa stosunku pracy w orzecznictwie sądów administracyjnych
199
mgr Dawid Milczarek, Uniwersytet Łódzki
Podatek VAT a usługi wykonywane w ramach umów o pracę i innych umów o podobnym charakterze
209
mgr Magdalena Olech, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Decyzja i wystąpienie inspektora pracy w wybranych orzeczeniach sądów administracyjnych
218
mgr Lidia Pawlak, Uniwersytet Łódzki
Moc wiążąca prawomocnego wyroku sądu administracyjnego oddalającego skargę na decyzję inspektora sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej w postępowaniu przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych
236
mgr Wojciech Piątek, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Kontrola sądowa w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
253
mgr Małgorzata Szreniawska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Forma prawna powołania do pełnienia funkcji
270
mgr Adam Wajda, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Nawiązanie stosunku pracy z kierownikiem USC w orzecznictwie sądów administracyjnych
288
mgr Ilona Waksmundzka, Uniwersytet Łódzki
Wykonanie aktu administracyjnego w ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi na przykładzie rozstrzygnięć w sprawach z zakresu prawa pracy
295
mgr Karol Wyka, Uniwersytet Łódzki
Charakter prawny wystąpienia państwowego inspektora pracy
320
   

 

Pliki do pobrania:
14-Kobak.pdf (291.12 KB)
02-spis treści.pdf (193.51 KB)

Multimedia

Prev Next
  • Wirtualne informatory
  • Wirtualny spacer
  • Podkasty

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier