Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Nr 4/2018 (53)

TREŚĆ ZESZYTU (53) 4/2018 „ADMINISTRACJA. TEORIA – DYDAKTYKA – PRAKTYKA”  
STUDIA i ARTYKUŁY  
prof. dr hab. Lidia Zacharko, Uniwersytet Śląski  
mgr Adrian Zacharko, doktorant na Uniwersytecie Śląskim  
Przepisy ogólne prawa administracyjnego – niezrealizowany postulat (kilka refleksji)  6
dr hab. Zbigniew Czarnik, prof. WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej  
Dyskrecjonalne uprawnienia organu administracji publicznej w toku postępowania administracyjnego 17
dr hab. Kazimierz Lankosz, prof. WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej  
Immunitet jurysdykcyjny państwa obcego w kontekście roszczeń przeciwko RFN przed polskimi sądami w związku z popełnionymi przez wojska niemieckie (oraz organy administracyjne i inne jednostki organizacyjne III Rzeszy) zbrodniami wojennymi oraz zbrodniami przeciwko ludzkości na ziemiach polskich w trakcie II wojny światowej 27
dr Robert Bałdys, WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa  
Dobra administracja Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej. Optymalne wykorzystanie policyjnych służ prewencji w zwalczaniu przestępczości 40
dr Paweł Falenta, Uniwersytet Wrocławski  
Odszkodowanie za niesłuszne skazanie oraz niesłuszne tymczasowe aresztowanie i zatrzymanie w świetle art. 552 k.p.k. oraz wybranego orzecznictwa krajowego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 51
dr Dorota Fleszer, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu  
Współpraca organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań publicznych  64
dr Małgorzata Gajda-Durlik, WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa  
Formy i metody ochrony socjalnej jednostki w systemie prawa socjalnego  76
dr Agnieszka Gałakan-Halicka, WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa  
Piecza nad osobą dziecka jako element władzy rodzicielskiej 98
dr Andrzej Kisielewicz, WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa  
W sprawie polityzacji (upolitycznienia) służby cywilnej 112
dr Maciej Kobak, WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa  
Status zasad Kodeksu Postępowania Administracyjnego na gruncie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  132
dr Mariusz Koroblowski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu  
Zadania publiczne Metropolii Silesia – wątpliwości dotychczasowe i nowe 
158
dr Elżbieta Małecka, Uniwersytet Rzeszowski  
Wybrane aspekty kontroli poprawności opracowania oraz stosowania regulaminu dostępu do obiektu infrastruktury usługowej przez Prezesa UTK 169
dr Marta Pietras-Eichberger, WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa  
Normy zwyczajowe w zakresie międzynarodowego transportu zwłok 179
dr Łukasz Prus, Uniwersytet Wrocławski  
Ochrona uzasadnionych oczekiwań w prawie unijnym i polskim 191
dr Katarzyna Tkaczyk-Rymanowska, WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa  
Prawne aspekty obrotu dopalaczami – aspekt administracyjno oraz karno-prawny  209
dr Ewelina Żelasko-Makowska, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie  
Legalność jako kryterium nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego  226
mgr Adrian Herbut, doktorant WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej  
Zwiększenie uprawnień konsumenta w zakresie rękojmi i przedawnienia roszczeń, a granice prawnej ochrony konsumentów 241
mgr Angelina Słomska, doktorantka WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej  
Oświadczenie majątkowe w jednostce samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym – kontrola państwowa i powszechna  265
mgr Konrad Żurek, doktorant WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej  
Własność i pozycja finansowa Kościoła Katolickiego w III Rzeczypospolitej Polskiej  283
mgr Elwira Rak, studentka WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej  
Prawo pacjenta a sumienie lekarza – granice prawa do odmowy wykonania świadczeń zdrowotnych przez lekarza  305

 

Multimedia

Prev Next
  • Wirtualne informatory
  • Wirtualny spacer
  • Podkasty

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier