Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Numer 4/201 (25)

OD REDAKCJI

W 2005 r. z inicjatywy Rektora ówczesnej Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Przemyślu (aktualnie Wyższej Szkoły Prawa i Administracji) – profesora Jerzego Posłusznego oraz nieżyjącego już profesora Zbigniewa Leońskiego utworzony został Kwartalnik „Administracja. Teoria – Dydaktyka – Praktyka”. W zamierzeniu jego pomysłodawców, a w zwłaszcza profesora Zbigniewa Leońskiego – pierwszego przewodniczącego rady naukowej Kwartalnika, pismo miało mieć charakter naukowy. Na łamach Kwartalnika powinny ukazywać się opracowania z zakresu szeroko pojmowanych nauk o administracji: prawa administracyjnego, nauki administracji, polityki administracyjnej, historii administracji itp. Podstawowy element składowy Kwartalnika stanowić miały studia i artykuły naukowe oraz posiadające znaczenie dla praktyków komentarze oraz glosy do orzeczeń sądowych, zwłaszcza sądów administracyjnych. Stałym elementem miały też być informacje z życia naukowego krajowych środowisk akademickich: sprawozdania z ukończonych przewodów habilitacyjnych, sympozjów i konferencji, a także recenzje znaczących dla teorii oraz praktyki różnorakich opracowań. Publikowane teksty od początku miały były recenzowane.
Aktualnie oddajemy do rąk Czytelników już dwudziesty piąty numer naszego Kwartalnika. Liczba wydrukowanych numerów stwarza powód do kilku ogólniejszych refleksji. Są podstawy do wniosku, iż udało się w praktyce zrealizować zamierzenia pomysłodawców Kwartalnika; w szczególności powiodła się koncepcja wykreowania kształtu merytorycznego wydawnictwa, któremu starano się nadać cechy czasopisma naukowego. Teksty publikowane na łamach Kwartalnika zyskały tzw. punktację zaś ich autorzy reprezentowali różnorakie krajowe środowiska akademickie.
Otwartość Kwartalnika na krajowe środowiska związane z problematyką administracji publicznej stała się jednym z priorytetów, dzięki temu starano się unikać etykiety pisma lokalnego; to, czy Kwartalnik stał się pismem ogólnokrajowym zależy od oceny jego Czytelników. Inną miarą wspomnianej otwartości były teksty publikowane przez uznanych autorów, jak i przez młodych adeptów nauk o administracji oraz praktyków. Ze szczególną radością należy odnotować fakt zainteresowania Kwartalnikiem przez młodych, początkujących autorów rozpoczynających drogę rozwoju naukowego.
W oddanym do rąk Czytelników numerze zamieszczamy wykaz wszystkich publikacji ogłoszonych dotychczas drukiem na łamach Kwartalnika. Decydując się na taki zabieg przyświecały redakcji dwa cele: po pierwsze, zapoznanie Czytelników z dorobkiem Kwartalnika w okresie od 2005 do 2012 r., po drugie, ułatwienie w orientacji o tekstach publikowanych na jego łamach.
Na koniec ośmielamy się wyrazić nadzieję na dalsze zainteresowanie naszym Kwartalnikiem ze strony Czytelników zaś wszystkich dotychczasowych i przyszłych Autorów zapraszamy do publikowania tekstów na jego łamach.

TREŚĆ ZESZYTU (25) 4/2011 „ADMINISTRACJA. TEORIA – DYDAKTYKA – PRAKTYKA”  
Od Redakcji 5
prof. zw. dr hab. Wojciech Chróścielewski, Uniwersytet Łódzki
Z problematyki właściwości organów w postępowaniu administracyjnym
7
prof. zw. dr hab. Bogdan Dolnicki, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Koncepcja powiatu metropolitalnego
35
prof. zw. dr hab. Zbigniew Kmieciak, Uniwersytet Łódzki
Postępowanie administracyjne w Norwegii – dowód uniwersalizmu czy separatyzmu idei kodyfikacyjnych?
64
prof. zw. dr hab. Jan Szreniawski, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Przemyśl–Rzeszów, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Zagadnienia relacji pracowników administracji publicznej z obywatelami w modernizującym się państwie
90
prof. dr hab. Wojciech Góralczyk jr, Akademia Leona Koźmińskiego
Stowarzyszenia we Francji i w Polsce – aspekty prawne
105
prof. dr hab. Małgorzata Stahl, Uniwersytet Łódzki
O projekcie zmian ustrojowych samorządu terytorialnego
132
prof. dr hab. Jerzy Supernat, Uniwersytet Wrocławski
Dobra publiczne i prawo administracyjne w dobie globalizacji
151
prof. dr hab. Andrzej Szewc, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu Jednostronne obniżenie wynagrodzenia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 166
prof. dr hab. Jan Paweł Tarno, Uniwersytet Łódzki
Związanie oceną prawną zawartą w wyroku sądu administracyjnego
185
prof. dr hab. Aleksandra Wiktorowska, Uniwersytet Warszawski
Metodologiczne aspekty badań nad koncepcją zasad ogólnych Kodeksu postępowania administracyjnego (próba teoretycznego usystematyzowania zagadnień podstawowych)
205
prof. dr hab. Andrzej Witkowski, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Przemyśl–Rzeszów Podatkowe dochody funduszy celowych na rzecz rozbudowy miast w Polsce międzywojennej 218
SPRAWOZDANIA  
Sprawozdanie z Konferencji naukowej „Legislacja administracyjna”, Łódź 2011 dr Rafał Budzisz, Uniwersytet Łódzki 259
GLOSY  
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 marca 2011 r., I OSK 1987/10 prof. dr hab. Robert Sawuła, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Przemyśl–Rzeszów 264
Sylwetka śp. prof. zw. dr. hab. Zbigniewa Janowicza dr Wojciech Sawczyn, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 274
Publikacje ogłoszone na łamach Kwartalnika w latach 2005–2011 opracował dr Maciej Kobak, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Przemyśl–Rzeszów 279
   
   

 

Multimedia

Prev Next
  • Wirtualne informatory
  • Wirtualny spacer
  • Podkasty

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier